superior

AllotjamentEstudis

La rendibilitat hotelera del primer trimestre

Durant el primer trimestre de 2019, en els establiments hotelers de Catalunya hi han dormit 3,4 milions de viatgers, 2% més interanual, amb 7,8 milions de pernoctacions que suposa un ascens interanual del 2,4%.

Pel que fa a l’estada mitjana en hotels, aquesta ha estat de 2,3 pernoctacions per viatger, similar a la d’un any enrere.

Els ingressos del trimestre en els allotjaments de Catalunya s’eleven a 98,7 euros per habitació ocupada, un 6,1% més que un any abans, i 58,6 euros per habitació disponible, amb un ascens interanual de l’11%.

Els establiments de la Costa Barcelona, Barcelona, Val d’Aran i Costa Brava, en els de Terres de Lleida han mantingut la facturació per habitació ocupada. A la resta del territori català, la facturació es contrau. Pel que fa a la rendibilitat per habitació disponible, s’incrementa en els allotjaments de les marques Paisatges Barcelona, Barcelona, Terres de Lleida, Val d’Aran i Costa Brava, i a la resta decau.

Els establiments de la marca Val d’Aran obtenen la rendibilitat més elevada del període quant a habitació ocupada, i els de la marca Barcelona, pel que fa a habitació disponible.

L’evolució per mercats denota un descens generalitzat en l’activitat del turisme resident, tant català com de la resta de l’Estat, respecte d’un any abans. En canvi, la del no resident augmenta en termes globals, i comprèn el gruix del flux (60,4% del volum de viatgers i 67,7% del de les pernoctacions), segons detalla l’Observatori del Treball.

A escala estatal, creix el flux de viatgers, però es contrau el de les pernoctacions respecte del primer trimestre de 2018. Catalunya ha estat la segona destinació de l’Estat en volum de viatgers (18,1%) i la tercera quant a pernoctacions (14,6%).

Els hotels catalans perden 70 milions d’euros del turisme intern

Articles relacionats

Back to top button