superior

abajo

Destinacions

Nova web i catàleg d’experiències del Costa Brava Girona Convention Bureau

El Convention Bureau de la zona de Girona Costa Brava ha presentat un nou web que millora les vies de comunicació amb els professionals del sector i fa més senzilla i intuïtiva la recerca de continguts. Així, quan s’accedeix al portal www.costabravagironacb.com trobem una primera proposta amb sis seccions diferenciades: Coneix, Cerca, Planifica. Informa’t, Descàrregues i Costa Brava Girona CB.

Al clicar sobre cadascuna d’elles obtenim una primera informació. Així, per exemple, en el cas de Descàrregues, hi trobem tres opcions: Catàlegs, Presentacions i Enllaços.

Però a la pàgina principal el que més destaca es la divisió dels continguts en dues preguntes: Què cerques? i Què vols organitzar?
En el primer cas, les opcions que és presenten, amb fotos grans, són Allotjament, Espais Singulars, Gastronomia, Serveis, Activitats, Centres Congressuals i Convention Bureaux locals.

Les respostes a l’altre pregunta, Què vols organitzar? troben tres opcions de respostes : Congressos, Esdeveniments d’empresa i Incentius i Team Building.

Al clicar a tots aquests apartats, el professional pot buscar ràpidament i fàcil tota la informació que pugui necessitar, tant per tipologia com per localització. Així, per exemple, l’apartat de Gastronomia es subdivideix en Càtering, Restaurants, Centres Gastronòmics i Cellers i en quan a localització, Costa, Interior, Muntanya i Urbà.

Com és habitual en els webs dels Convention Bureaux, el visitant pot també escollir les sales per categoria de l’hotel, per capacitat de les sales o per tipus (Teatre, Escola, Banquet i Còctel).
En definitiva, una eina que dona bon servei i uns continguts que permeten als professionals cercar el que busquen amb molta intuïció i per moltes entrades diferents, permetent una recerca molt acurada. A més, el nou web segueix l’estructura y el disseny del web oficial del Patronat de Turisme de la Diputació de Girona, www.costabrava.org.

Catàleg d’Experiències
Al mateix temps, el Costa Brava Girona Convention Bureau també ha presentat el catàleg Genuine Corporate Experiences, que recull 29 propostes de membres del club de turisme de negocis i activitats d’incentius. La idea és que el catàleg vagi creixent amb la incorporació de noves experiències per ser un catàleg viu i en constant actualització.

Aquest catàleg, tot i tenir el nom genèric en anglès, és distribueix en català, castellà, anglès i francès, les mateixes llengües que trobem en el web.

El Costa Brava Girona Convention Bureau té una gestió mixta publica – privada, ja que la fa conjuntament el Patronat de Turisme de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona. Aplega a 142 empreses i entitats del sector que representen el 35% de l’oferta total de turisme de negocis i esdeveniments de Catalunya.

Vull veure el Catàleg d’Experiències

Articles relacionats

Back to top button