superior

EmpresesAllotjament

Quants impostos ha deixat de pagar Airbnb a Catalunya?

La plataforma de lloguer d’allotjaments turístics Airbnb presumeix dels ingressos que genera per a l’economia local on actua però amaga el que deixa de pagar en impostos.

Ja és coneguda l’enginyeria fiscal que tenen muntada les corporacions dedicades a l’economia col•laborativa per evitar pagar impostos. Airbnb tributa a Irlanda per aprofitar els seus avantatges fiscals i el cas d’Uber és paradigmàtic: només paga el 0,25% dels seus beneficis.

Airbnb ha informat recentment dels beneficis que ha aportat a Catalunya i Barcelona. Els calcula en 1.300 milions d’euros per al conjunt del territori, dels quals més de 1.000 corresponen a Barcelona, un 65% més que el 2015. Inclou la despesa realitzada pels seus usuaris en alimentació, compres, oci, activitats culturals, etc. durant l’estada.

Aquests ingressos per a l’economia catalana l’han produït els 1,6 milions de turistes que s’han allotjat utilitzant la plataforma. El que no explica Airbnb és el que ha deixat de pagar ella com a empresa pels beneficis obtinguts per la seva activitat. Tampoc explica, encara que sigui un cas menor, quant ha deixat d’ingressar l’administració en concepte de taxa turística.

13,5 milions d’euros a pagar per taxa turística
Airbnb explica que l’estada mitjana dels seus clients a Catalunya i Barcelona és de 4,2 nits. Així, els 1,6 milions de clients sumarien 6.720.000 de pernoctacions que haurien de liquidar impost turístic. Segons càlculs de Comunicatur, d’acord amb les noves tarifes de l’impost turístic aprovades al Parlament català els turistes allotjats per la plataforma haurien d’abonar 13.419.000 euros anuals en concepte de taxa. Concretament 12.285.000 € a Barcelona i 1.134.000 € a la resta de Catalunya. Cal recordar que les noves tarifes de l’impost a Barcelona igualen als habitatges turístics amb els hotels de luxe, 2,25 € per nit.

Els càlculs amb les tarifes de 2016 serien substancialment inferiors. L’impost a pagar pels clients d’Airbnb hagués suposat 4.369.000 d’euros (3.500.000 euros a la capital i 819.000 euros a la resta de Catalunya)

Articles relacionats

Back to top button