superior

Allotjament

Obliguen a desmuntar part del càmping Ballena Alegre de la Costa Brava per irregularitats urbanístiques

És un dels millors càmpings d’Europa que compta amb reconeixements internacionals, entre ells, per la seva sostenibilitat

La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador no és un càmping qualsevol, es tracta d’un referent per al sector català i espanyol. El departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha ordenat al càmping que restitueixi a l’estat original el terreny on s’ubiquen 89 bungalous i 4 piscines del complex, i al cessament de l’activitat al considerar que se’n fa un ús il·legal.

La resolució administrativa comporta la retirada i enderrocament de les instal·lacions d’aquell espai perquè es van realitzar sense habilitació legal i a més no podrien ser mai legalitzables. A banda, per la informació tramesa en l’expedient, l’administració ha localitzat altres edificacions que podrien estar construïdes sense llicència i que també les analitzaran en un altre procediment.

La propietat està interposant recursos per suspendre temporalment l’execució d’aquesta resolució administrativa de la Generalitat. La qüestió també té una derivada judicial per un procediment ambiental que està judicialitzat.

El problema rau en la interpretació dels diferents planejaments urbanístics que han fet els diferents nivells de les administracions sobre les autoritzacions i habilitacions que ha atorgat o no al càmping per desenvolupar les seves instal·lacions. Actualment compta amb més de 320 construccions (bungalous, mòbils-home, piscines, edificacions de serveis…) que des dels anys 70 s’han anat implantant en diferents moments d’ordenació territorial.

L’ajuntament defensa en part al càmping i el seu alcalde ha declarat públicament que el consistori ha actuat d’acord a les disposicions legals. Tot i que posa en qüestió alguna de les construccions creu que l’ajuntament ha actuat correctament.

El departament de Territori recorda que el càmping està situat en uns terrenys no urbanitzables però a més que són “d’especial protecció” natural-ambiental i que en canvi el càmping s’ha convertit en una petita ciutat, amb carrers pavimentats, clavegueram i enllumenat.

Articles relacionats

Back to top button