superior

Empreses

La indústria turística de la UE ocupa principalment dones

Més d'11 milions d'europeus tenen feines vinculades al turisme

Un estudi realitzat a la Unió Europea per Eurostat revela que fins a 11,3 milions de persones a la UE estaven ocupades en activitats econòmiques relacionades amb el turisme. No totes directament depenien només del turisme però sí que estaven vinculades. Entre les activitats netament turístiques trobem 2,1 milions al sector d’allotjament, 1,8 milions al transport (d’aquestes, 0,3 milions al transport aeri) i 0,4 milions en agències de viatges i operadors turístics.

Sector dominat per les dones

El 57,6 % de les persones ocupades l’any passat en turisme eren dones, 21,2 punts percentuals (pp) més que en el total de l’economia empresarial no financera (36,4%).

Una altra de les característiques de l’ocupació a la indústria turística és el percentatge d’ocupació a temps parcial que arriba al 21,3%, cosa que la situa 6,1 pp per sobre del total de l’economia no financera (15,2%).

El mateix informe de la UE descobreix que les indústries turístiques van atreure més treballadors joves que la resta d’indústries. Un 11% dels treballadors del turisme tenen entre 15 i 24 anys, davant del 9 % de la resta de sectors.

També els ciutadans estrangers representen el 15,9 % de la mà d obra del sector turístic (7 % són d’altres països de la UE i 9 % de països no pertanyents a la UE), 5,3 pp més que en el total de l’economia (10,6%).

La temporalitat és un altre aspecte que defineix el sector turístic. El 20,8% dels contractes són temporals davant del 12% de la resta de sectors. A més, el percentatge dels empleats que tenen un contracte que no superarà l’any és del 23,1% davant del 14,8% de mitjana de la resta de sectors econòmics.

Articles relacionats

Back to top button