superior

Estudis

L’ONU avisa que si el turisme s’estanca més d’un any les conseqüències seran dramàtiques

Per a molts països desenvolupats i en desenvolupament, el sector del turisme és una font important d’ocupació, ingressos públics i divises. Sense aquest salvavides vital, molts països poden experimentar una dramàtica contracció del PIB i un augment de la desocupació.

Un estudi de Nacions Unides (ONU) avalua les implicacions de la crisi del COVID-19 en el sector turístic. El document estima els costos directes i indirectes del estancament per 65 països i regions i 65 sectors, que cobreixen l’economia global. En alguns països, la desocupació podria augmentar en més de 20 punts percentuals i alguns sectors podrien gairebé desaparèixer si la durada del estancament  del turisme té una durada d’un any.

La pandèmia de COVID-19 ha provocat importants trastorns en l’economia mundial, per això l’ONU ha presentat algunes recomanacions polítiques perquè els governs evitin els pitjors efectes i facilitin la recuperació.

Estudi: COVID-19 and Tourism, conseqüències econòmiques

Articles relacionats

Back to top button