superior

Estudis

Espanya tanca l’any turístic un 1% per sobre del 2019

Més de 85 milions de turistes internacionals, xifra rècord

El balanç turístic del 2023 iguala els resultats anteriors a la pandèmia. Aquest exercici el nombre de turistes que van visitar Espanya va augmentar un 18% respecte al 2022 i ha superat de llarg els 85 milions. Si es compara amb l’arribada de turistes del 2019, la xifra se situa pràcticament entre un 0,8% i un 1% per sobre.

Els principals països emissors han estat, respecte al 2022, el Regne Unit amb un augment del 14%, França amb un increment del 16%, i Alemanya amb un 10% més. Pel que fa a les comunitats autònomes que més turistes van rebre el 2023 destaquen Catalunya amb un augment del 21% respecte al 2022, Illes Balears amb un increment del 9%, i les Canàries amb un 13% més.

Un 17% més de despesa que el 2019

Si ens fixem en la despesa que han fet aquests turistes internacionals el 2023 la xifra supera els 100.000 milions d’euros. La despesa ha augmentat un 24% respecte a l’any anterior i si es compara amb les dades del 2019, abans de la pandèmia, l’increment és del 17%. Al conjunt d’Espanya els principals mercats emissors que més despesa han acumulat aquest 2023 han estat el Regne Unit (18,5% del total), Alemanya (12%) i França (9%). Per comunitats autònomes les que han acumulat més despesa han estat Catalunya (amb el 19% del total), les Canàries (18%) i les Illes Balears (17%).

Les dades d’aquesta informació són estimacions basades en les dades que publica l’INE a les seves enquestes respectives FRONTUR (Estadística de Moviments Turístics a Fronteres) i EGATUR (Despesa Turística).

Articles relacionats

Back to top button