Estudis

Creix un 5% l’ocupació dels càmpings al juny a l’Entorn de Barcelona

Els càmpings s’han convertit en els veritables protagonistes de l’inici de l’estiu a l’Entorn de Barcelona (no inclou la ciutat de Barcelona ni el Barcelonès), amb molt bones dades que contrasten amb els mals resultats dels hotels i del turisme rural.

Així és desprèn de l’Enquesta Flaix d’ocupació turística del mes de juny que ha elaborat el Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. Les dades a nivell general mostren un mes de juny amb ocupacions inferiors al 2017 en dues de les tres tipologies d’allotjament que s’analitzen. També és veu que les ocupacions més altes en els hotels s’obtenen a la costa, tot i perdre ocupació.

En turisme rural, només el Vallès Oriental ha aconseguit un creixement respecte a l’any passat. També és constata que el turisme nacional és el que ha patit més davallades, essent el internacional el que aguanta el tipus.
Com sempre, cal ser prudents amb l’anàlisi, per les variacions del calendari. Aquest any, per exemple, Sant Joan ha caigut en diumenge.

Les principals dades les presentem a continuació:

  • Hotels: ocupació del 77,1%. (-3,9 punts percentuals respecte a 2017).
  • Sis de les onze comarques tenen ocupacions superiors al 2017. Destaca l’Anoia (+15,4) i el Berguedà (+6,3).
  • Les comarques del litoral baixen l’ocupació: el Maresme és queda amb una ocupació del 77,2% (-7,3 p.p.); el Baix Llobregat, amb un 85,6% d’ocupació perd 2,1 punts percentuals i el Garraf, amb una ocupació del 81,4%, perd 2,3 p.p.
  • Turisme rural: ocupació mitjana del 56,2% (-10,8 punts percentuals).
  • Totes les comarques han patit decreixements, excepte el Vallès Oriental, que amb una ocupació del 64,1%, ha tingut un augment de 4,4 p.p. respecte al 2017.
  • Els decreixements més importants els trobem al Moianès (-27.3 p.p. i al Bages (-21,3).
  • Càmpings: amb una ocupació mitjana del 53,6%, han augmentat 5 punts percentuals respecte a les dades del 2017.
  • Dues marques turístiques creixen (els resultats dels càmpings no és donen par comarques, sinó per marca): Costa Barcelona (+7,9 p.p.) i Paisatges Barcelona (+1,7 p.p.). Cal recordar que la costa aglutina el 75% de tots els càmpings de la província.
  • Pirineus Barcelona decreix (-3,3 p.p.), però en canvi obté la millor ocupació (59,5%).

Es poden consultar totes les dades de l’Enquesta Flaix del mes de juny en el web de la Diputació de Barcelona.

Articles relacionats

Back to top button