Estudis-antics

Els ingressos per turisme tornaran a caure el 2009

Segons Exceltur en el present exercici es tornarà a repetir el descens en l’activitat turística iniciat en 2008. El descens en l’arribada de turistes d’un 4% sumat a la reculada en la despesa mitja per persona i dia donarà un balanç negatiu en l’activitat turística aquest any. La recuperació no arribarà fins a 2010.

Per a l’Aliança de l’Excel•lència Turística (Exceltur) en 2009 els ingressos cauran en un 5,7%. Una situació de recessió que no se superarà fins a 2010. Pel que fa al 2008 Exceltur informa que en aquest context les agències de viatges i els hotels urbans són els que han sofert una pèrdua més alta de benefici en 2008. En el cas de les agències el 95% han registrat descens en les seves vendes i els hotels en gairebé un 80%. Aquestes dades del lobby Exceltur coincideixen amb les manifestacions realitzades per les associacions catalanes ACAV i UCAVE i que COMUNICATUR ha anat informant en els últims mesos.

Aquesta última setmana s’han publicat diferents informacions gens positives que parlen de tancament d’agències i destrucció de llocs de treball en el sector -fins als 100.000 treballadors menys al maig de 2009-. Les pernoctacions hoteleres actuals se situen en nivells de 2006 i la despesa turística de l’emissor estranger s’ha reduït. En conjunt la despesa mitja per turista es troba en nivells de l’any 2000, segons Exceltur.

Finalment, Exceltur ha comentat que el producte sol i platja espanyol continua perdent quota de mercat respecte a països com Egipte i Turquia. Aquestes destinacions mediterrànies semblen no haver notat la crisi ja que han tancat 2008 amb un balanç positiu.

Articles relacionats

Back to top button