superior

Estudis-antics

La despesa dels turistes estrangers a Catalunya puja un 12%

El turisme internacional ha deixat a Catalunya 11.425 milions d’euros de gener a setembre, amb un creixement de l’11,9%. La despesa dels turistes estrangers porta 21 mesos consecutius de creixement a Catalunya.

Al conjunt de l’Estat, la despesa del turisme estranger ha arribat als 47.076 milions d’euros amb un creixement del 7,3% amb relació a l’any anterior. Catalunya és la destinació on més augmenta, tant en termes absoluts com relatius i se situa com la primera destinació a Espanya en volum de despesa total, amb un de cada quatre euros ingressats per turisme estranger.

Els mercats que més destaquen pels seus increments percentuals són: Països Nòrdics (+27,7%), França (+26,6%) i Rússia (+20,1%). Els francesos, el principal client turístic de Catalunya, és el mercat que més ingressa amb prop de 1.900 milions d’euros.

Les dades facilitades per Egatur i l’Observatori d’Empresa i Ocupació català situen la despesa mitjana del turista a Catalunya en 905 euros per estada i 119 euros per dia. En termes interanuals, la despesa per turista augmenta un 7,2% i la despesa diària un 4,6%. A nivell estatal les despeses mitjanes també creixen un 2,6% per turista i un 2,2% per dia.

La distribució de la despesa dels turistes per conceptes és la següent: transport -inclòs el lloguer de cotxe- el 26,8%, allotjaments 23,0%, excursions 16,0%, paquet turístic 15,3%, restaurants 14,9% i alimentació 4,1%.

[HOME]

Articles relacionats

Back to top button