superior

Estudis-antics

Pimes i autònoms modifiquen significativament els viatges de negocis


El II Estudi conjunt GEBTA/Vueling sobre "Hàbits i Tendències dels Viatgers de Negoci a Espanya" reflecteix que els efectes de la situació econòmica han modificat les pràctiques dels viatgers de negocis.

La principal de les conclusions que s’observa en el II Estudi (en relació a 2010, data del primer informe) és la massiva incorporació de les pimes a l’univers viatger, sobretot microempreses i autònoms. Els viatges d’empresa es "socialitzen"; són els nous exportadors, que realitzen les seves primeres sortides a l’exterior a la recerca d’oportunitats de negoci.

Aquesta presència de petites empreses i emprenedors -Espanya es troba en el 5è lloc del rànquing europeu en creació d’autònoms- ha suposat una modificació significativa del perfil dels viatges de negocis. D’una banda, la incorporació de noves empreses sense experiència prèvia en el viatge corporatiu ve acompanyada de més autonomia i menor presència de polítiques de viatge. D’altra, el percentatge d’homes que viatja per negocis augmenta notablement (12%) respecte al de les dones, molt probablement influït per motius culturals i per factors de conciliació relacionats amb l’augment de la freqüència viatgera i del radi i destinació dels viatges.

És interessant constatar que hi ha una major presència de la reserva directa. A les empreses amb més trajectòria viatgera, s’observa el reforç de les polítiques i dels canals més professionals o amb major rigor en el control de la despesa en viatges (agència especialitzada i departaments d’administració i compres).

El control de la despesa continua en el focus de les empreses. El patró dels viatges manté la tendència a escurçar els dies en destí i, a l’anada i tornada en el mateix dia, sempre que sigui possible. No obstant això, aquesta tendència a la reducció de l’estada mitjana contrasta amb l’evolució de la freqüència en els viatges d’empresa. Un percentatge elevat dels que feien entre 1 o 2 viatges a l’any el 2010, viatjarien ara de mitjana entre 3 i 5 vegades, mentre que els que estaven en la franja mitjana (entre 11 i 20 viatges/any), realitzarien ara entre 21 i 30 desplaçaments per exercici. L’increment de la intensitat viatgera es produeix fonamentalment en el mercat exterior, fet que confirma la creixent internacionalització de l’economia espanyola.

La prova està en l’evolució que experimenten tant l’ús de companyies aèries tradicionals com les econòmiques (+4% i +8%, respectivament), en detriment de la pèrdua de pes relatiu en l’ús del cotxe o del tren, dominants en l’àmbit domèstic. Mentre la utilització de companyies aèries econòmiques és indicativa de l’activitat en el mitjà ràdio, l’increment en l’ús de companyies tradicionals està vinculat en gran mesura a l’augment de l’activitat comercial en el llarg radi.

El viatger de negocis espanyol és un viatger cada vegada més experimentat, que viatja més i més lluny, i que tendeix a optimitzar al màxim el seu temps, reduint la durada mitjana de la seva estada en destinació, per minimitzar el cost del viatge. Aquesta orientació a l’eficiència va acompanyada d’una major exigència de condicions adequades per incrementar el seu rendiment durant el viatge.

L’informe detecta oportunitats de millora per part de les empreses i proveïdors, amb l’objecte de garantir una major productivitat en el viatge i una menor resistència al mateix per part dels propis viatgers. Espai per treballar i horaris adequats i flexibles són amb diferència els elements recurrents que els viatgers consideren bàsics. Aquests mateixos elements, juntament amb el preu, coincideixen al seu torn amb els motius principals per l’elecció de la companyia aèria. Els aspectes més sumptuaris dels serveis tenen un pes molt menor.

El viatger de negocis espanyol respon al perfil d’smart traveller: aspira a una gestió més eficient del seu temps i espai (pel treball) i a un cost raonable. Des del punt de vista de les empreses, dels proveïdors i de les Travel Management Companies (TMCs), la clau en aquest nou escenari consistirà a saber oferir a aquest viatger les dues coses, amb la finalitat d’optimitzar el retorn dels viatges de negoci.

Marcel Forns Bernhardt
Director general de GEBTA

[HOME]

Articles relacionats

Back to top button