superior

Estudis-antics

Catalunya rebrà un 9% més d’ingressos i de turistes estrangers

Les previsions per a Catalunya estimen que tancarà l’any 2013 amb 15,7 milions de turistes (+8,8%) i que hi gastaran 13.400 milions d’euros (+9,3%), segons l’Índex UAB d’Activitat Turística.

L’increment turístic vindrà marcat per l’efecte de “mercats emergents com Amèrica del Nord, Àsia oriental o Europa oriental, que creixeran més pronunciadament que els mercats tradicionals tant pel que fa al nombre de turistes com a la despesa”, diu l’informe. El turisme italià, mercat tradicional tant de Catalunya com d’Espanya, és el que tindrà un comportament negatiu. D’altra banda, els mercats britànic i alemany viuran un creixement tant del nombre de turistes com de les pernoctacions.

L’Índex UAB és un indicador anual que marca l’evolució de l’activitat turística estrangera. I en aquesta dotzena edició l’estudi apunta que s’incrementarà un 5,1% l’activitat a Catalunya i que el sector continuarà creixent. És una tendència a l’alça que va iniciar-se el 2010 gràcies als mercats emergents i als efectes de la Primavera Àrab.

Tot i que la previsió és d’increments del 9% la xifra de pernoctacions hoteleres, en canvi, tindrà un creixement més moderat: un 0,5% més que el 2012, segons les dades estimades per la UAB. El motiu és les dificultats per les quals passa el mercat intern espanyol que suposarà un 5% menys de pernoctacions.

Consulta l’Índex UAB d’Activitat Turística

[HOME]

Articles relacionats

Back to top button