superior

Destinacions

Obert el debat sobre una taxa turística a Barcelona i Catalunya

El president de Turisme de Barcelona, l’hoteler Joan Gaspart, ha proposat la creació d’una taxa al turista que permeti finançar campanyes de promoció que compensin la retallada pressupostària de les administracions per a aquest àmbit. El cobrament d’un euro per turista i estada té una complicació tècnica molt elevada, de difícil o quasi nul•la aplicació a curt o mig termini.

Malgrat les dificultats tècniques per materialitzar-la, aquest debat cíclic de la taxa s’ha obert amb posicionaments ben diferents. L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, està a favor i la Generalitat no ho veu malament, fins i tot, en cas de consens entre el sector proposa que es pugui extrapolar al conjunt de Catalunya. En contra s’han posicionat pràcticament tots els representants del sector privat. Un plantejament com aquest, fet just a l’inici de la temporada d’estiu i coincidint amb la pujada de l’IVA, no ha caigut massa bé entre els empresaris de l’allotjament de la Ciutat Comtal i de la resta de marques turístiques.

Un euro per client independentment de la durada de l’estada, segons el president de Turisme de Barcelona, no ha de tenir un gran impacte en al competitivitat del sector i permetria recaptar entre 15 i 20 milions d’euros anuals. Uns diners que Gaspart destinaria íntegrament a promoció mitjançant un ens coparticipat pels propis empresaris encarregats de recaptar-ho i l’administració. Però aquesta finalitat promocional no és compartida pels polítics, que creuen que s’hauria de destinar també a altres qüestions derivades de la “càrrega” que suposa el turisme sobre les ciutats.

Si finalment s’arribés a un acord del sector sobre la bondat d’aquesta mesura i es clarifiqués la finalitat de la recaptació, caldria que el Govern Espanyol creés un impost municipal -probablement d’aplicació a tot l’Estat- que permetés el seu cobrament per part dels municipis.

Qualsevol de les formes jurídiques que es poguessin estudiar per implementar-ho comportarien temps d’aplicació. Globus sonda o brindis al sol en qualsevol cas, Joan Gaspart ha mostrat el seu alt grau d’influència en marcar l’agenda polític-turística de la ciutat i del país.

Back to top button