Estudis-antics

Catalunya perdrà mig milió de turistes estrangers en 2010

L’Índex UAB d’Activitat Turística preveu una caiguda del 3,3% de l’activitat turística a Catalunya durant l’any 2010, un descens més suau que el produït durant el 2009 (6%).

L’estudi apunta que hi haurà menys turistes i pernoctacions però pujaran l’estada mitjana i la despesa mitjana. Les pernoctacions baixaran un 2,1% pel declivi dels mercats tradicionals, però, en contrast, es registraran bons resultats als mercats emergents (Amèrica del Nord, Europa oriental i el sud-est asiàtic).

La durada de l’estada mitjana dels turistes estrangers s’allarga (passa de 7,59 dies el 2009 a 7,75 el 2010) i la despesa mitjana per turista augmenta (de 706,9 € a 711,5 €). Concretament s’espera que els turistes aportin 9.284 milions d’euros al llarg del 2010. Es produirà una reducció de la despesa real dels turistes estrangers del 3,4% El volum de turistes estrangers se situarà en 13 milions de persones i baixarà un 4%, és a dir, uns 500.000 turistes estrangers menys que el 2009.

Per països, destaca la caiguda del volum de turistes provinents de mercats tradicionals com Regne Unit (8,7% menys que el 2009), Itàlia (6,4%), Alemanya (6,2%) i França (3,9%). En canvi, el descens és força menys pronunciat pel que fa als turistes de Bèlgica i dels Països Baixos (1,1%)

Al conjunt de l’Estat, el volum de turistes estrangers podria patir un lleuger descens del 0,2% i Espanya podria perdre el segon lloc del rànquing mundial en benefici dels Estats Units.

Consulta l’Índex UAB d’Activitat Turística 2010

Articles relacionats

Back to top button