Tecnologies

El portal turístic de Catalunya, entre els pitjors de l’Estat

La presència turística catalana a internet se situa a la cua de les Comunitats Autònomes, segons MoniTUR, l’estudi d’Exceltur i Deloitte que valora la competitivitat turística de les diferents autonomies de l’Estat.

Tot i aparèixer en una destacada tercera posició en quant a competitivitat turística global, Catalunya ocupa la posició 15 de 17 en suport a la comercialització online i fins a deu CC.AA. disposen d’un portal turístic institucional millor posicionat en els buscadors d’internet, segons l’anàlisi.

La radiografia de Deloitte i Exceltur és molt crua amb la presència de Catalunya a Internet i no correspon al pes específic que té l’activitat turística catalana sobre el conjunt de l’Estat. Més encara si es té en compte que el departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya va anunciar una inversió de 5 milions d’euros en el pla de tecnologies de la informació i la comunicació 2005-2008.

La part principal d’aquest pla de tecnologia turística era la creació d’un nou portal del qual s’ha qüestionat el retard que ha tingut per posar-se en marxa i el cost que ha suposat. El sector professional el critica en cercles privats i alguns partits polítics han arribat a portar el tema al Parlament de Catalunya. Els diputats de CiU, Xavier Crespo i Albert Batalla, han qüestionat obertament que “després de 5 anys i 5 milions d’euros destinats al portal web www.catalunya.com aquest no funciona correctament”. El diputat del Partit Popular de Catalunya, Rafael Luna, afirma que la despesa realitzada en aquest web podria haver arribat als 12 milions d’euros.

El conseller Josep Huguet, per la seva banda, replica que la política d’internet no s’acaba amb el “maleït” portal sinó que “té moltes altres vessants, que des de l’Agència Catalana de Turisme s’han tirat endavant com campanyes a través de la xarxa, campanyes 2.0, nous canals d’informació, gestió de relacions amb usuaris…”

Entre les crítiques més comentades que es fan al nou portal turístic www.catalunya.com destaquen -qüestions estètiques a banda-, les dificultats en la navegació i per trobar la informació; que només tingui versió en català i castellà quan una part essencial del turisme que rep Catalunya és estranger -les versions en anglès, francès i alemany corresponen al web antic-, i que no s’ofereixi cap servei orientat als professionals (agents de viatges i turoperadors)

Back to top button