superior

EstudisMercats

Creixen més els turistes que els ingressos turístics a Catalunya

Durant els dos primers mesos de 2019 la destinació Catalunya ha rebut un 3,2% més de turistes estrangers, i la despesa s’ha incrementat en un  1,7% durant el mateix període.

Concretament han arribat 60 mil turistes internacional més, especialment del turisme rus que ha acumulat de gener a febrer el major creixement interanual dels mercats emissors, seguit del mercat estatunidenc. El turisme francès es manté com a principal emissor, aportant 1 de cada 5 turistes estrangers que ha rebut Catalunya aquests dos mesos.

El creixement de les arribades d’estrangers a la destinació catalana és lleugerament superior al del conjunt de l’Estat, que ha estat d’un 3%. Catalunya és la segona destinació estatal amb el 22,6% de les arribades.

Pel que fa a la despesa, aquesta s’ha incrementat percentualment menys que el volum de turistes. Durant els dos primers mesos d’aquest any, la despesa acumulada dels turistes estrangers a la destinació catalana ha arribat als 1.960 milions d’euros, un 1,7% més que el mateix període de 2018. Això indica que la despesa per turista internacional s’ha reduït a Catalunya.

La despesa mitjana per aquest 2019 és de 1.010 euros per turista, un 1,5% menys que un any enrere, i 185 euros per viatge i dia, amb un descens interanual del 0,6%.

Per la seva banda, la despesa dels turistes estrangers en el conjunt de l’Estat s’eleva a 9.357 milions d’euros, un 3,3% més que durant els dos primers mesos de 2018, i augmenta amb més intensitat que a la destinació catalana. Tanmateix, Catalunya ha estat la segona destinació estatal en despesa total del turisme estranger (20,9%), per darrere de les Canàries (31,1%).

Articles relacionats

Back to top button