superior

AllotjamentEmpreses

Els hotelers barcelonins paguen 320 milions en impostos

Els hotels de Barcelona reivindiquen la seva contribució en impostos a la societat. El Gremi ha informat que aporten anualment 320 milions a les arques municipals en concepte d’impostos i gravàmens.

El Gremi d’Hotels de Barcelona ha sumat els conceptes de l’Impost de societats, Impost d’activitats econòmiques (IAE), Impost sobre el valor afegit (IVA) i Impost sobre els béns immobles (IBI) que suporten els hotels. Els empresaris estan preocupats per les propostes que estan realitzant alguns candidats a les eleccions municipals d’incrementar la taxa turística o aplicar un recàrrec municipal.

El Gremi opina que l’ajuntament no està invertint en el turisme de la ciutat d’acord amb l’aportació en impostos que estan realitzant els hotelers. Com a exemple posen el cas de la taxa turística. El municipi ingressa 12 milions d’euros de la taxa i només 4,5 milions estan dedicats a promoció turística, la resta, 7,5 milions tenen un altre destí.

Si la major part de la taxa turística no reverteix en promoció, els hotelers proposen que s’incorporin nous actors en la recaptació. Més encara si alguns partits polítics pensen en modificar el gravamen o en incorporar nous impostos que afecten l’activitat turística.

Articles relacionats

Back to top button