superior

EntrevistesReportatges

Cap a un nou model turístic més ètic, innovador i responsable

Catalunya està oberta al món, interessant per visitar i per viure, i una destinació admirada pel seu patrimoni cultural en part gràcies a l’activitat turística. El nostre, és un sector tractor que reactiva i afavoreix àmbits de l’economia catalana més enllà de la seva pròpia activitat i genera inversions que reverteixen en la millora de la qualitat dels serveis als ciutadans i a les ciutadanes de Catalunya. La pandèmia ha subratllat de manera significativa la importància del turisme com a plataforma per impulsar el teixit productiu català.

Ara cal mirar endavant i aprendre de tot allò que ens ha deixat aquesta crisi. Precisament, això és el que estem fem des de la Direcció General de Turisme. Treballem en la transformació del nostre model turístic per proporcionar als visitants una oferta de més qualitat i diversificada, i menys estacional i concentrada territorialment. Donem un Sí al Turisme, sempre fent-lo compatible amb la vida als nostres municipis. L’objectiu és impulsar un model regeneratiu i circular per aconseguir un millor territori per viure-hi i una millor destinació per visitar.

Estem en un moment cruïlla en el qual hem de reescriure el present per encarar el futur en la direcció correcta

Tot aquest canvi que volem impulsar, ha de venir acompanyat de la complicitat de la societat catalana. El turisme no només ha de ser generador de riquesa sinó també de qualitat de vida pels nostres ciutadans i ciutadanes. El turisme no ha de ser sinònim d’incivisme, gentrificació o pèrdua d’identitat sinó d’hospitalitat, intercanvi, riquesa cultural i benestar. Com a sector ja fa anys que estem fent bé les coses; ara ens cal un pas endavant per guanyar-nos la confiança dels nostres veïns i veïnes. No deixem que s’estigmatitzi una activitat que afavoreix el diàleg i ajuda a construir societats més obertes, més receptives al canvi i, de retruc, més innovadores.

Estem en un moment cruïlla en el qual hem de reescriure el present per encarar el futur en la direcció correcta. Hem de ser capaços de projectar que el model turístic s’està transformant i que hi ha una clara aposta per fomentar un turisme més ètic, innovador i responsable.

Marta Domènech i Tomàs
Directora general de Turisme
Generalitat de Catalunya

Articles relacionats

Back to top button