superior

Aeri

El Prat perd 2,7 milions de passatgers en un any

Tal i com va avançar COMUNICATUR l’aeroport de Barcelona ha pogut superar per ben poc els 30 milions de passatgers en 2008 tot i que la reducció de passatgers ha estat del 8,2% lligada també a un descens de les operacions del 8,8%.

La pèrdua ha estat de 2,7 milions de viatgers i situa l’aeroport del Prat en registres de l’any 2006. Dels 30.208.134 passatgers, gairebé 13 milions corresponen a passatgers de tràfic estatal i poc més de 17 milions a l’àmbit internacional.

AENA ha volgut destacar el bon comportament de Barcelona pel que fa al tràfic internacional. El Prat ha crescut un 20% el nombre de passatgers en vols intercontinentals. També ha explicitat que durant 2008 el tràfic aeri del corredor Barcelona –Madrid s’ha reduït un 24% respecte al 2007 per la posada en marxa de la línia d’alta velocitat.

Pel que fa a la resta d’aeroports catalans, Girona ha aconseguit uns resultats excel•lents. Dels deu primers aeroports a Espanya només Girona i Alacant han obtingut increments de passatge durant el 2008. Girona ha sumat 5,5 milions de viatgers, un increment de del 13,6%. S’ha situat com a novè aeroport de l’estat i guanya una posició respecte el 2007. Per la seva banda, Reus ha registrat un volum de tràfic de 1.279.024 passatgers (-2,1%)

Aeroport
Total *
% sobre 2007
Comercial
Nacional
Internacional
Barcelona
30.208.134
-8,2%
30.174.178
12.771.676
17.402.502
Girona
5.507.294
13,6%
5.487.249
398.843
5.088.406
Reus
1.279.024
-2,1%
1.268.700
46.429
1.222.271

*inclou trànsits i altres tipus de tràfic

El conjunt d’aeroports espanyols, segons dades d’AENA, han sumat 203 milions de passatgers (-3,2%). Aquest descens generalitzat l’atribueix AENA a la disminució del tràfic domèstic, per contra el tràfic internacional ha continuat creixent. Madrid-Barajas ha obtingut un descens del 2,4% en volum de passatgers però ha superat els 50 milions de viatgers (50.846.104). Palma de Mallorca, tercer aeroport estatal, ha experimentat un lleu descens de l’1,7% amb una xifra de passatgers total molt similar a exercicis anteriors (22.832.865).

Rànking dels 10 primers aeroports

 
Aeroports
Total
% Inc 2008 s/2007
 
MADRID-BARAJAS
3.554.190
-11,8%
 
BARCELONA
1.842.594
-16,7%
 
GRAN CANARIA
870.615
-9,6%
 
PALMA DE MALLORCA
776.847
-9,3%
 
TENERIFE SUR
652.695
-14,9%
 
MALAGA
617.947
-19,3%
 
ALICANTE
507.673
-10,6%
 
LANZAROTE
361.815
-18,5%
 
GIRONA
332.089
-8,5%
 
TENERIFE NORTE
331.687
-2,0%
Font: AENA
Back to top button