El turisme passarà d’un mal 2009 a un menys dolent 2010

Les previsions realitzades per Exceltur indiquen que les empreses turístiques espanyoles són moderadament optimistes amb les seves expectatives de resultats per a 2010 encara que les estimacions marquen una desacceleració del PIB Turístic proper a -1% aquest mateix any.

Les dades d’Exceltur indiquen que el sector turístic espanyol ha patit en 2009 els efectes de la crisi amb major intensitat que el conjunt de l’economia espanyola. El PIB turístic ha disminuït l’últim any entre un 5 i un 6% mentre que la caiguda de l’economia s’estima en un -3,7%. Per a Exceltur “les empreses turístiques espanyoles han experimentat en 2009 una dràstica reducció dels seus marges i beneficis” que se suma a la caiguda ja experimentada a partir del segon semestre de 2008.

Exceltur (Aliança per a l’Excel•lència Turística) ha volgut recordar que es tracta del novè any consecutiu en el qual el turisme es comporta pitjor que el conjunt de l’economia espanyola. Aquestes dades per a l’Aliança, “denota que els problemes del sector turístic espanyol no es deriven només dels efectes de la crisi, sinó de la pèrdua creixent de competitivitat estructural per una part de la nostra oferta”.

Les expectatives són de moderació dels ritmes de caiguda de la demanda turística -tant de turisme vacacional com de negocis-. La desacceleració ja ha començat a percebre’s en l’últim trimestre de 2009. L’estudi de previsions indica que 2010 serà testimoni de més processos de reajustament empresarial en el sector (aliances, concentracions, o tancaments de negoci), que podran ser més intensos si no es resolen problemes com les dificultats en l’accés al crèdit o de refinançament de préstecs.

Balanç empresarial de l’any turístic 2009

L’estudi sobre el balanç de l’any turístic d’Exceltur també destaca que el 84,5% de les empreses turístiques espanyoles han experimentat un descens en els beneficis, un 71,4% d’intensitat superior al -10% i un 39,2% fins i tot per sobre del -20%. Les agències de viatges espanyoles, els hotels urbans i les petites empreses de lloguer de cotxes són els que més han sofert en 2009 per la caiguda de la demanda i la guerra de preus.

El turisme estranger cap a Espanya es va contreure de manera important; les pernoctacions en allotjaments reglats va caure un -10,6%, segons l’INE, i els ingressos reals per turisme estranger de la Balança de Pagaments un -9,6%. La demanda alemanya i britànica cap a Espanya s’ha enfonsat en 2009 (perden a parts iguals més de 4,5 milions de pernoctacions hoteleres, amb taxes de caiguda per sobre del -11%), acompanyada de la dels Països de l’Est (-18,8%) i d’Itàlia (-15,3%). Només el turisme procedent dels Estats Unit tanca l’any per sobre dels nivells del passat any (+4,5%).

0 0 0