superior

abajo

Publicacions

Turisme és consum d’experiències i emocions

“Als catàlegs turístics dels operadors, la imatge de Catalunya com a país amb oportunitats per a l’oci experiencial, creatiu i cultural és gairebé inexistent, mentre les guies turístiques multipliquen les propostes d’experiències concretes basades en els sentits”, aquesta és una de les reflexions que el professor Salvador Anton realitza en un interessant article titulat les Perspectives per a la innovació en turisme i oci a Catalunya.

La publicació Paradigmes, en un numero monogràfic dedicat a les oportunitats de futur per a l’economia catalana, ha dedicat un capítol al turisme. Salvador Anton basa el seu article científic en situar el turisme en l’àmbit del consum d’experiències i emocions. Considera que el desenvolupament de productes d’oci i turisme està en una fase de canvis profunds, “tant des de la perspectiva de les expectatives dels consumidors com des del punt de vista de la dinàmica dels llocs”.

Per a Anton l’oci i turisme s’estan transformant en activitats complexes amb múltiples implicacions individuals, socials, econòmiques, urbanes i ambientals en un context en el qual unes poques grans empreses a escala mundial (amb gran capacitat financera i possibilitats tecnològiques) lideren el negoci i generen tendències.

Sobre Catalunya, Anton opina que “convé pensar en l’adequació del model turístic català a les noves expectatives socials basades en aquest consum experiencial tant dels principals mercats emissors de demanda com de la mateixa societat catalana”. “Cal incorporar el patrimoni –tant el físic com l’immaterial– al sistema de producció d’experiències i emocions, i configurar nous espais de descoberta, relacions i sensacions”. En l’article diu que, encara avui, la venda de vacances i viatges a preus ajustats constitueix la base principal dels negocis turístics catalans.

Entre les seves reflexions considera que empreses i administracions promouen dues alternatives contradictòries: “productes basats en l’especificitat dels llocs i l’autenticitat dels fets i l’artificialitat i el simulacre com a referent final de l’experiència recreativa”.

-El consum d’experiències i emocions. Perspectives per a la innovació en turisme i oci a Catalunya: Aquí

-Paradigmes núm. 3: Aquí

Back to top button