superior

EmpresesEstudis

Cauen les empeses que innoven en turisme

Què està passant en el sector turístic que cada vegada menys empeses aposten per innovar en turisme? Segons l’estudi presentat per ESADE, el nombre de companyies que innoven ha caigut un 5,3%.

Les empreses que estan innovant no arriben a la meitat del teixit empresarial, el 43% del total. Aquest comportament en el sector turístic és similar al d’altres sectors de l’economia. Una de les prediccions de l’estudi és que en els propers anys seguirà caient la inversió en innovació.

Malgrat això, l’estudi sobre “l’estat de la innovació a Espanya 2018” també diu que la inversió d’aquelles companyies que sí han apostat per innovar s’ha incrementat un 12,9%. Si fa un any la mitjana per empresa era de 98 mil euros, en aquest exercici puja fins els 111 mil euros. Els subsectors que més inverteixen, bàsicament en tecnologia, són el transport i la restauració.

El repte del sector turístic, segons els responsables de l’estudi, és la inversió en branques com la realitat virtual, la intel·ligència artificial i l’Internet de les coses.

Articles relacionats

Back to top button