superior

Allotjament

Un estiu turístic que segueix per sota del 2019

Encara que les dades s’han anat recuperant progressivament després de la pandèmia el balanç turístic de l’estiu a Catalunya encara se situa en dígits inferiors als que es produïen abans de la crisi de la covid.

Tot i això, en tractar-se d’un estiu que supera lleugerament el del 2022 i que l’efecte de la pujada de preus ha generat una major facturació, el sector ha superat amb certa satisfacció els mesos forts de la temporada alta.

Més turistes, però amb menys consum i menys pernoctacions

Els allotjaments tampoc han pogut igualar els resultats del 2019. En concret les ocupacions mitjanes de l’estiu són alguns punts (2%) inferiors als que es registraven durant la pandèmia. El sector empresarial ha advertit d’aquesta situació. Les dades varien segons les zones però en general els clients han escurçat la durada de les estades provocant aquest descens de les pernoctacions mitjanes. També la despesa dels turistes s’ha contingut a banda de la que realitzen a l’allotjament. Es pot afirmar que l’estiu ha tingut dos moments amb comportament diferenciat, el mes de juliol amb resultats més positius i un agost més fluix.

Al conjunt d’Espanya els resultats han estat una mica millors als de Catalunya en quant a ocupacions mitjanes dels allotjaments. També la comparativa amb el 2022 és molt positiva. L’estiu es tanca amb un record d’ocupació del 93% i amb un increment mitjà del preu de l’habitació d’un 15% respecte el 2022.

Aeroports per sota del pic de viatgers del 2019

Els aeroports catalans, que marquen el flux d’arribades de turistes internacionals i una part significativa dels nacionals, han millorat respecte l’agost 2022 però encara estan per sota del pic de viatgers del 2019. En el cas de l’aeroport de Barcelona els passatgers de l’agost estan un 8,1% per sota.

Aquesta situació va en sintonia amb la proporcionada per l’Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) que en el mes de juliol apuntava que Catalunya havia rebut 2,32 milions de turistes estrangers, un 2,5% inferior al 2019. En canvi, el conjunt d’Espanya si superava les xifres d’arribades internacionals d’abans de la pandèmia, amb 10,1 milions d’estrangers els turistes creixien un 2,6% respecte l’any de referència pre-covid.

Articles relacionats

Back to top button