superior

DestinacionsEstudis

El 85% dels ciutadans de la província de Barcelona vol que se sigui fomentant el turisme

Les valoracions positives sobre la gestió del turisme continuen superant àmpliament les negatives

La Diputació de Barcelona acaba de presentar l’estudi “L’opinió ciutadana sobre el turisme a la regió de Barcelona” elaborat pel seu Laboratori de Turisme (LABturisme).
Els resultats son força representatius, perquè demostren que els ciutadans creuen en el sector turístic.
Les principals conclusions derivades de l’estudi són les següents:

 • El turisme és la segona activitat més esmentada com a sector que aporta riquesa (14,0) par darrera de la indústria (27,4%) i per davant dels serveis (7,6%).
  – Com més a prop de la ciutat de Barcelona, més s’esmenta el turisme.
  – Les persones que s’han relacionat amb turistes ho citen més que les que no.
  – Les persones de 16 a 44 anys esmenten més el turisme que les de més edat.
 • El 85% creu que el turisme és beneficiós per la seva comarca. I ho es en tots el segments de població analitzats.
  Només un 9,5% pensa que és més aviat perjudicial.
 • El més positiu del turisme és l’aportació econòmica (62,2%). El segueixen l’intercanvi cultural (9,8%) i l’increment del comerç i el consum (6,2%).
  – Els més joves destaquen l’intercanvi cultural, mentre que les persones de 30 a 59 anys, els homes i les que tenen major formació destaquen el tema econòmic.
 • Per contra, el més negatiu és l’aglomeració / superpoblació (23,0%); el turisme de borratxera o festa (13,8%) seguit per l’incivisme / mala educació (12,6%) i del vandalisme / gamberrisme amb el mateix percentatge.
  – Les mencions a les aglomeracions pugen i arriben al nivell més alt dels últims dos anys. Per contra, baixa la preocupació pel vandalisme / gamberrisme.
 • El 85% creu que s’ha de continuar fomentant el turisme i dos terços diuen que s’hauria d’atraure més turistes a la seva comarca.
  Creixen els que creuen que s’està arribant al límit de la capacitat per absorbir turisme i els que diuen que el turisme limita les activitats i l’espai públic de la gent que viu aquí.
 • El 37,7% considera que la gestió del turisme s’està fent molt bé o bé. Un 10,3% creu que malament o molt malament i un 42,1% que ni bé ni malament.
  Les persones més crítiques amb la gestió del turisme són les que tenen alguna relació laboral amb el sector.
 • Un 13,5% treballa o viu amb algú que treballa en alguna activitat relacionada amb el turisme.
  – La població més relacionada laboralment amb el turisme és la de persones de 16 a 29 anys, els de nacionalitat estrangera i els estudiants.

Podeu veure l’informe de resultats i l’evolució que han tingut les dades al llarg d’altres anys AQUÍ.

Estudi sobre la intenció de viatjar

La Diputació de Barcelona també ha presentat un altre estudi del LABturisme. En aquest cas és “Intenció de viatjar durant la tardor de les persones residents a Catalunya”. Els resultats més significatius són els següents:

 • Una de cada quatre persones majors de 16 anys té pensat fer algun viatge aquesta tardor (24,2%). Però són quatre punts menys que fa un any.
 • El 46,7% tenen intenció de viatjar a l’estranger. Un 30,7% a la resta d’Espanya i només el 16,7% vol fer-ho a Catalunya.
  Són 10 punts percentuals més que ara fa un any els que volen anar a l’estranger i ho fan principalment en detriment dels que optarien a quedar-se a Catalunya.
 • Dels que tenen previst viatjar per Catalunya, un 36,7% diuen que tenen previst viatjar als Pirineus; un 18,3% a la Costa Brava; un 15,0% a la Costa Daurada i un 7,5% a Costa Barcelona.
 • En el cas de les persones que tenen previst viatjar a la resta d’Espanya, Andalusia és la destinació preferida d’un 20,9% de les persones, seguida per Madrid (20,8%) i Canàries (11,5%).
 • La destinació estrangera preferida és la Unió Europea (55,1%) i dins d’ella, amb molta diferència, França.
  – La segona destinació on tenen previst viatjar és la resta d’Europa (19,0%), seguida d’Àfrica (6,7%) i Amèrica del Sud (6,5%).

Podeu veure l’informe de resultats i l’evolució que han tingut les dades als llarg d’altres anys AQUÍ.

Articles relacionats

Back to top button