Estudis-antics

Catalunya perd un 12,1% de turistes estrangers al juliol

Durant el mes de juliol Catalunya ha rebut 1,8 milions de turistes internacionals (-12,1%). En el període gener-juliol han arribat gairebé 8,5 milions el que significa un descens d’un 2,9% respecte al mateix període de 2007.

Catalunya és la destinació de l’Estat que més turistes ha perdut tot i que continua liderant el rànking com a primera comunitat receptora de turisme. El retrocés experimentat a Catalunya s’explica en gran part per la reculada del mercat emissor francès.

Aquestes són dades facilitades per l’Institut d’Estudis Turístics del Ministeri d’Indústria i la seva enquesta de moviments turístics en fronteres (FRONTUR). Pel que fa a la resta de l’Estat, el resultat gener-juliol indica una lleugera pujada de turistes d’un 0,2% respecte al mateix període de 2007, sumant 33,7 milions de turistes. En concret el mes de juliol el nombre de turistes arribats al conjunt d’Espanya ha estat de 7,1 milions, el que significa un descens del 8%.

Aquests resultats coincideixen totalment amb les informacions de conjuntura turística que ha anat facilitant COMUNICATUR als professionals del turisme de Catalunya des del mes d’abril.

Articles relacionats

Back to top button