Formació

Barcelona ingressa 60 milions dels estudiants matriculats en les escoles de negoci

Un estudi elaborat per ESADE revela que els estudiants que es desplacen a Barcelona per a cursar un Màster en les escoles de negoci generen uns ingressos a la ciutat de 60 milions d’euros, 100 milions en el conjunt d’Espanya. El seu impacte econòmic és un 74% més elevat que la mitjana d’un turista convencional. Barcelona és la cinquena ciutat del món i la segona d’Europa en atracció de turistes-estudiants de MBA.

El turisme generat per les millors escoles de negoci que atreuen talent cap a la capital catalana és molt important. I és que Espanya és el tercer país més atractiu del món, tan sols per darrere de Regne Unit i dels Estats Units, per als estudiants internacionals que volen cursar un Màster en Administració d’Empreses.

“El talent internacional que són capaços d’atreure les escoles de negocis del país és un actiu que hem de saber potenciar i aprofitar”, ha destacat la Directora General d’ESADE, Eugenia Bieto. Un turisme educacional que atreu alumnes de diferents països. Uns mil matriculats internacionals a Barcelona que durant la seva estada, a part de contribuir a generar innovació i iniciatives emprenedores suposen una aportació d’ingressos que poden considerar-se turístics i de llarga durada.

En concret, un estudiant de MBA deixa una mitjana de 70.000 euros a l’any entre matrícula i estada, el seu impacte econòmic és un 74% més elevat que la mitjana de despesa anual dels turistes que visiten la localitat. Per a ESADE, aquesta dada posa de manifest que en moments de crisis com l’actual, l’atracció de talent és clau per a generar riquesa.

L’alt nivell de l’oferta educativa se suma a la qualitat de vida, la seguretat, el clima, la cultura o les infraestructures com factors que motiven als MBA a desenvolupar les seves carreres a Espanya. El 95% d’estudiants de MBA d’ESADE són internacionals, procedents de 46 països: Europa (38%), Amèrica Llatina (19%), Àsia (17%), Amèrica del Nord (14%), Orient Mitjà (10%) i Àfrica (2%). Els MBA contribueixen cada any amb 100 milions d’euros a l’economia espanyola, el que influeix directament en el creixement del PIB.

[HOME]

Articles relacionats

Back to top button