superior

Formació

Oberta la convocatòria de beques en màrqueting turístic de Catalunya

Per impulsar la formació en turisme entre els futurs professionals del sector, l’Agència Catalana de Turisme (ACT) atorga 7 beques per incorporar nou personal becari a les seves oficines de promoció turística.

Les beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya van dirigides als joves que volen formar-se de forma qualificada en l’àmbit del sector turístic català i volen tenir experiència que els orienti en la seva carrera professional.

Enguany, les places a cobrir el 2022 amb les beques de l’ACT són: 1 a París, 1 a Londres, 1 a Madrid, 2 a Frankfurt, 1 a Brussel·les i 1 a Milà. La durada de les beques és d’un any (gener-desembre de 2022) amb possibilitat de prorrogar-les dotze mesos més. La dotació econòmica varia en funció de la destinació i oscil·la entre els 16.760 i els 25.840 euros per a l’any 2022.

Per accedir a aquestes beques cal disposar, entre d’altres requisits, d’una titulació universitària oficial (grau, llicenciatura o diplomatura); tenir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea; tenir l’empadronament a Catalunya mínim de dos anys; tenir el certificat de nivell de suficiència de català i coneixement de l’idioma/es oficial/s del país de destinació, no tenir cap deute amb l’Administració Pública i tenir un màxim de 30 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins el 15 de setembre de 2021.

Aquesta serà la 24a promoció de becaris i becàries de l’ACT i, des que l’any 1997 va sorgir la primera promoció, ja han gaudit d’aquestes beques un total de 195 joves.

Per a més informació:  http://act.gencat.cat/qui-som/treballa-amb-nosaltres/

Articles relacionats

Back to top button