Turisme per a tothom: accessibilitat universal en el turisme

En els últims anys, l’Organització Mundial del Turisme (OMT) ha vingut registrant un creixent interès del sector turístic per l’accessibilitat universal, una de les prioritats de l’Organització i que també reflecteix el Codi Ètic Mundial del Turisme de l’OMT. Tant les administracions públiques com el sector privat són cada vegada més conscients que tots es […]

El sector turístic català necessita viure de nous mercats emissors

Les dades oficials de tancament de l’exercici turístic 2014 revelen, per primera vegada en els darrer anys, una lleu desacceleració del turisme estranger a Catalunya. Tot i l’increment dels números absoluts de turistes i despesa, indicadors com les pernoctacions, la despesa total per estada o la despesa mitjana diària per turista, han estat negatives.

Reflexions sobre el turisme a les Illes Balears

Tancada la temporada turística a les Illes Balears, ja podem començar a extreure les primeres conclusions. La primera dada que podríem destacar és que pareix que amb tota probabilitat superarem les xifres d’arribades de turistes internacionals i nacionals aconseguides l’any 2013. Si el 2013 les Illes Balears reberen un total d’11,06 milions de turistes internacionals […]

Les 10 notícies més llegides en 2014 a Comunicatur

El TOP 10 de les notícies que més han interessat als lectoris i subscriptors de Comunicatur durant el 2014 Les empreses turístiques catalanes, obligades a publicitar el número de registre El turisme estranger arriba a límits històrics a Catalunya Turisme vs Barcelona First Round, article de José Antonio Donaire És rendible l’educació universitària en turisme?, […]

Turbulències? Keep calm

Sembla tota una evidència que les bones perspectives de creixement econòmic porten camí de no complir-se, com a mínim no en els termes que indicaven les previsions fins a la data. Les repetides revisions a la baixa de bona part de les fonts de referència, entre les quals el mateix FMI, posen de manifest que […]

Els mercats i les ciutats turístiques

Una de les formes d’apropar-nos a la cultura local d’una destinació és la visita als mercats de proveïments. En un món globalitzat, on la homogeneïtzació és la pauta de la quotidianitat, allò que busca el turista amant de noves experiències és una cosa insòlita, diferent, exclusiva, que únicament es trobi en aquella destinació concreta que […]

0 0 0