superior

EmpresesReportatges

La nova reforma laboral i els contractes turístics

El mercat de treball canvia les regles del joc amb la nova reforma laboral acordada pel govern, els sindicats i la patronal. En el cas del sector turístic és de gram importància conèixer els nous tipus de contracte.

El Butlletí Oficial de l’Estat, que va publicar el text de la reforma laboral i que està pendent de convalidar-se al congrés dels diputats, atorga a les empreses un termini de fins a 3 mesos per adaptar els contractes dels seus treballadors al nou marc normatiu. Passat aquest període, les sancions per incompliment poden arribar als 10.000 euros per treballador.

Les modificacions més importants estan lligades als contractes de treball i a la intenció de reduir la temporalitat. En aquest sentit s’han eliminat els contractes anomenats d’obra i servei, i les contractacions temporals en moments d’alta demanda només es podran fer en 90 dies anuals.

Els tipus de contracte queden englobats en tres modalitats:

El contracte de treball fix discontinu, el més utilitzat pel sector turístic, queda limitat per a les empreses que compten amb una activitat marcada per l’estacionalitat. Quan expiri el contracte l’empresa ha de recol·locar l’empleat en una altra empresa o que faci un període de formació. Quan el treballador acumuli a la mateixa empresa aquest tipus de contracte durant un any i mig passarà automàticament a tenir un contracte indefinit.

El punt que més afecta el sector turístic en aquesta modalitat és el relatiu al càlcul de l’antiguitat dels treballadors a efectes d’acomiadaments ja que es tindrà en compte tota la durada de la relació laboral i no pas el temps efectiu treballat com es calculava fins ara . Els empresaris esperen que es pugui modificar aquest punt en el tràmit parlamentari encara pendent.

El contracte temporal o de durada determinada es redueixen a dues situacions concretes com són per circumstàncies de la producció o per substitució. La causa de l’adjudicació d’aquest contracte haurà de quedar expressament incorporada al contracte de treball. També l’incompliment de les causes estipulades al contracte o la durada suposarà que el treballador passi a ser indefinit.

La tercera opció són els contractes de formació per als que compaginen la feina amb estudis, menors de 30 anys i que no poden superar els dos anys. L’altra opció és el contracte de formació de la pràctica professional que ha de tenir una durada d’entre 6 mesos i 1 any.

Articles relacionats

Back to top button