superior

Formació

Obren la convocatòria de beques per als Centres de Promoció Turística de Catalunya

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) ha obert la convocatòria per incorporar 8 becaris que se sumaran als 3 que actualment ja estan realitzant les seves pràctiques en alguna de les oficines de promoció turística que l’ACT té fora de Catalunya. La destinació dels 8 joves serà la següent: 1 becari a Frankfurt, 3 becaris a París, 2 becaris a Brussel·les, 1 becari a Londres i 1 becari a Madrid.

Les beques que atorga l’ACT tenen un doble objectiu: formar professionals en l’àmbit del sector turístic català i proporcionar-los una experiència qualificada que els permeti posteriorment incorporar-se al mercat de treball.

Per accedir a aquestes beques cal disposar, entre d’altres requisits, d’una titulació universitària (grau, llicenciatura o diplomatura), tenir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea, tenir l’empadronament a Catalunya mínim de dos anys, tenir el certificat de nivell de suficiència de català, tenir coneixement del castellà i de l’idioma/es oficial/s del país de destinació, i no tenir més de 30 anys.

Les durada de les beques és d’un any (gener-desembre de 2015) amb possibilitat de prorrogar-les un any més. Pel que fa a la dotació econòmica, varia en funció de la destinació i oscil·la entre els 14.800 i els 22.400 euros per a l’any 2015. Les sol·licituds poden presentar-se fins el 30 de setembre de 2014.

Aquesta és la 17ena promoció de becaris de l’ACT i, des que l’any 1997 va sorgir la primera promoció, ja han gaudit d’aquestes beques un total de 144 joves. L’ACT té oficines de promoció turística a: Madrid, Frankfurt, París, Londres, Milà, Moscou, Brussel·les, Hèlsinki, Brasil, Nova York, Beijing i Singapur./Notícia emesa per l’Agència Catalana de Turisme

Més informació de les beques

Articles relacionats

Back to top button