EstudisMercats

El turisme estranger arriba a límits històrics a Catalunya

Catalunya és la destinació de l’estat que acumula més ingressos per turisme estranger en 2013 i la primera en volum d’arribades amb una quota del 25%. El balanç de l’any tant en nombre de turistes com de despesa arriba a límits històrics i permet compensar la feblesa del turisme nacional.

Els ingressos per turisme dels primers onze mesos puja a 13.401 milions d’euros, amb un creixement interanual del 13,5%. El balanç definitiu de l’any superarà els 14 mil milions d’euros. França, Rússia i Països Nòrdics amb creixements superiors al 24% són els mercats que més han contribuït a aconseguir el rècord de despesa.

El turisme estranger gasta a Catalunya uns 900 euros de mitjana per turista i 120 euros per dia. La despesa més important la realitzen en l’allotjament i el transport. Ha estat justament el transport el que més ha pujat respecte l’any anterior (+17,8%) concentra un 27% del total de la despesa.

Pel que fa al conjunt de l’Estat, el creixement interanual de la despesa del turisme estrangers en els primers onze mesos ha estat del 8,7%.

Catalunya també assolirà un balanç rècord en afluència de turistes estrangers. Les arribades augmenten per sobre del 7% respecte l’any anterior. Entre els principals mercats emissors, destaquen els creixements relatius del turisme procedent de Rússia (+30%) i Països Nòrdics (prop del +17%). En termes absoluts, el nombre de turistes de França i Rússia són els que més han contribuït al creixement en 2013.

Articles relacionats

Back to top button