Destinacions

Qui, com i per què tria Cambrils

Turisme de Cambrils ha adquirit una nova eina de treball per gestionar de manera més eficient les estadístiques de visitants. El nou programa serveix per comptabilitzar totes aquelles persones que entren a l’oficina d’informació turística del Patronat, saber què demanen i a més, poder-ne fer estadístiques, gràfics i informes, al moment.

El gestor estadístic recollirà dades com ara el tipus de consulta, la procedència del visitant, la informació sol•licitada, etc. Tota aquesta informació es podrà ordenar per dates i fins i tot per hores, opció que permet obtenir una estadística per franges horàries dins d’un períodes seleccionat.

Gràcies a aquest diagnòstic més acurat del perfil del turista que visita Cambrils, els responsables turístics tenen l’oportunitat de treballar per oferir al visitant serveis i atencions més personalitzats i de qualitat.

Back to top button