superior

EmpresesReportatges

Desconcert al sector turístic per l’aplicació de la nova normativa de protecció de dades

Bona part de les empreses del sector turístic no han pogut fer una adaptació correcta a les exigències del nou reglament de protecció de dades europeu que va entrar en vigor el passat 25 de maig. A partir d’ara, les companyies que no hagin obtingut el consentiment “inequívoc” de l’usuari, d’acord al nou reglament han d’eliminar aquestes dades.

El caos és monumental perquè moltes empreses han esperat fins l’últim moment per adaptar-se al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) sense mesurar prou les conseqüències i l’impacte que tindria. A més, per embolicar la situació, el govern espanyol encara no ha fet una adaptació de la llei que reculli les recomanacions de la Unió Europea.

La part més senzilla és la revisió d’allò més visible com són els permisos i textos legals, però el més complicat ha estat la recollida de nous consentiments per poder mantenir les dades de clients. El sector turístic treballa amb grans volums de dades. Especialistes, gestors i advocats han fet l’agost assessorant empreses durant el mes de maig. La data del 25 de maig ja ha passat i les empreses, segons les directrius europees, ja no poden emmagatzemar cap dada personal que no compleixi amb l’establert pel Reglament de la UE.

El sector turístic no ha estat aliè a la situació complexa i ha quedat palès un gran desconeixement de l’afectació que pot tenir sobre els negocis. El primer temor és a les sancions per incompliment, que poden arribar al 4% de la facturació dels negocis.

El RGPD suposa un canvi cultural de gran abast en les empreses, i també pels clients, pel que fa a la privacitat personal. Les regles del joc en aquest camp són diferents i els negocis han de comptar amb elles.

Articles relacionats

Back to top button