AllotjamentEmpreses

Les plataformes com Airbnb recaptaran la taxa turística a Catalunya

El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha anunciat canvis a la normativa turística que donarà cobertura a noves modalitats d’allotjaments, entre elles previsiblement el Bed&Breakfast en habitacions particulars, i demanarà a les empreses de l’economia col·laborativa que facin d’intermediaris en la recaptació de la taxa turística. També ha anunciat que contactarà amb l’Agència Tributària per compartir informació i creuar les dades que tenen sobre els propietaris que lloguen habitatges en negre.

Aquests anuncis els va fer el conseller Puig durant la presentació del balanç de l’Impost sobre les estades en establiments turístics realitzat per la Generalitat. Des de la seva posada en marxa, el novembre de 2012 i fins el 2014, la recaptació ha estat de 82,3 milions d’euros. D’aquest 26,7 milions han estat transferit als ajuntaments per la seva gestió i la resta s’han quedat a les arques de l’administració autonòmica. En 2014 la recaptació ha estat de gairebé 41 milions d’euros, 2,5 milions d’euros més que l’any 2013 que suposen un increment del 6,56%. L’impost ha tingut augments de la recaptació en cada un dels trimestres.

2012 2013 2014 Variació   vs 13
1T 5.233.164,06 5.712.030,02 9,15%
2T 10.564.658,50 11.531.539,11 9,15%
3T 15.741.123,86 16.500.270,74 4,82%
4T 2.858.924,66 6.911.131,99 7.230.344,06 4,62%
Total 2.858.924,66* 38.450.078,41 40.974.183,93 6,56%
*Només mesos novembre i desembre 

Pel que fa a la recaptació per tipologia d’establiments, els hotels ocupen la primera posició amb una recaptació de 32,7 milions d’euros, el 80,6% del total. Bona part de l’increment de la recaptació l’han produït els hotels i els habitatges d’ús turístic. Per percentatges, els que han incrementat més la seva recaptació han estat els creuers (35,17%), els establiments de turisme rural (32,9%) i les àrees de pernocta (26,15%).

Tipologia   4T-   2012 2013 2014 variació   vs 13
Establiment   hoteler 2.546.787,16 31.192.929,77 32.660.927,67 4,71%
Càmping 26.717,62 2.434.905,09 2.559.333,95 5,11%
Habitatge   d’us turístic 109.801,35 1.959.864,46 2.317.352,89 18,24%
Apartament   turístic 56.677,05 1.333.274,76 1.334.939,62 0,12%
Alberg   de Joventut 62.194,85 761.694,30 827.810,61 8,68%
Establiment   de turisme rural 27.561,41 199.857,47 265.605,55 32,90%
Àrees   de pernocta 1.828,65 16.781,76 21.170,95 26,15%
Creuers 7.382,25 200.207,25 270.625,50 35,17%
Altres* 11.699,94 300.678,89 239.563,59 -20,33%
Pendent   d’assignació** 8.274,38 49.884,66 476.853,61
TOTAL 2.858.924,66    38.450.078,41    40.974.183,93    6,56%
*La liquidació presentada no permet atribuir la recaptació a una tipologia d’establiment concreta.
**La liquidació presentada no permet atribuir la recaptació a cap territori en concret.

Principals inversions finançades per l’impost turístic

Els diners procedents d’aquest impost, segons explica la Generalitat, “es destinen a l’impuls de la promoció turística; el desenvolupament d’infraestructures turístiques; la creació i la millora dels productes turístics; el turisme sostenible i responsable; i la protecció i millora dels recursos turístics”. El conceller ha detallat com a principals inversions: els 5 milions destinats al Circuit de Catalunya, 4 milions per una línia d’ajuts per contribuir a la renovació de la planta hotelera i els 13 milions d’euros per a l’Agència Catalana de Turisme que els ha destinat a la promoció de Catalunya en campanyes de publicitat, assistència a fires, l’organització de jornades de comercialització i el suport a grans esdeveniments de ressò internacional.

Articles relacionats

Comproveu també
Close
Back to top button