superior

abajo

Formació

Oberta la matrícula per l’imminent començament de cursos gratuïts de turisme amb certificat de professionalitat

L’Escola Superior de Turisme de Barcelona www.escolatur.com, especialitzada en la formació turística i hostalera està a punt d’iniciar diversos cursos de turisme per a aturats. Es tracta de cursos amb certificats de professionalitat que atorga el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball. Són vàlids i reconeguts a tot l’Estat Espanyol.

Cada certificat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (Reial decret 1128/2003). A més, tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en empreses.

Els certificats tenen tres nivells de qualificació en el cas de la formació professional per l’ocupació, essent el nivell 3 el més alt.

Els cursos d’imminent començament a l’Escola Superior de Turisme són:

CURSOS AMB CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 3:
– Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments. 690 hores.
– Promoció Turística Local i informació al visitant. 710 hores.
– Venda de Serveis i productes turístics. 690 hores.
– Recepció en allotjaments. 650 hores.

CURSOS AMB CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 1:
– Operacions bàsiques de neteja en allotjaments. 400 hores.
– Activitats auxiliars de comerç. 350 hores.

Aquests cursos permeten també apuntar-se a diferents mòduls de cursos diferents del sector turístic i a més permeten fer convalidacions amb els mòduls de la formació reglada de turisme (la que depèn d‘Ensenyament).

Més informació sobre els certificats de professionalitat al web del SOC

Articles relacionats

Back to top button