superior

Destinacions

Ajuts de 3 milions d’euros pel foment del turisme local

La Generalitat de Catalunya ha anunciat que posa en marxa la concessió de les subvencions als ens locals pels plans de foment del turisme per aquest 2017. Destina 3 milions d’euros amb l’objectiu que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat.

La subvenció cobreix actuacions que s’executin durant un període de tres anys (2017,2018, 2019) a raó d’un milió per exercici. Els ens locals poden presentar la sol•licitud fins el proper 30 de juny. Segons detalla el text de convocatòria els projectes que optin a la subvenció han de complir amb “els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental”. Aquesta línia d’ajuts està finançada gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre les estades en establiments turístics (taxa turística).

En concret, els fons pel Govern serviran per: crear, rehabilitar i millorar infraestructures turístiques; recuperar o crear itineraris turístics; reconstruir senyalització turística existent o crear-ne de nova; adequar i millorar espais turístics; donar suport a la promoció d’iniciatives turístiques; i crear productes turístics innovadors que generin un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat, entre d’altres.El pressupost mínim dels projectes d’inversió haurà de ser de 350.000 euros i la quantia de la subvenció atorgada serà com a màxim el 50% de l’import total del projecte.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts turístics els ajuntaments i ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats.

Tots els detalls sobre les actuacions i despeses subvencionables, els criteris de valoració i altres aspectes importants de la convocatòria a través d’aquest enllaç

Les sol•licituds es poden presentar a través d’aquest enllaç

Articles relacionats

Back to top button