superior

EstudisFormació

El Sistema d’Indicadors de Turisme Sostenible SIT-DIBA analitza 38 destinacions de la província de Barcelona

Conèixer per millorar. Aquesta podria ser la frase que resumeix la filosofia i els objectius del Sistema d’Indicadors de Turisme Sostenible SIT-DIBA, un projecte que la Diputació de Barcelona va començar al 2015 juntament a la Universitat de Barcelona, que hi participa mitjançant l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB.

Enguany s’ha reeditat el projecte i per tant, s’han actualitzat les dades i s’ha fet un anàlisi evolutiu de les mateixes, des del 2013 al 2017.

Els objectius principals del projecte són:
– Disposar d’una eina útil i pràctica per millorar l’eficiència dels processos de gestió territorial, a nivell local i comarcal, del turisme.

– Fer un anàlisi de la realitat territorial-turística de les destinacions de la província.

– Generar coneixement per a la presa de decisions en la gestió del turisme i orientades a millorar la sostenibilitat en les destinacions i empreses turístiques.

L’àmbit d’aplicació del projecte són 38 destinacions: les 11 comarques de la província (amb l’excepció del Barcelonès), els 12 municipis capitals comarcals i altres 15 municipis turístics.

El resultat final del projecte és una sèrie d’informes per a cada una de les 38 destinacions analitzades i un informe general amb la valoració conjunta de la sostenibilitat.

Les principals conclusions que s’extreuen dels informes són les següents:

– Destinacions de litoral:
Les associades a turisme de sol i platja tradicional presenten una sostenibilitat moderadament positiva.

– Destinacions de muntanya:
La menor sostenibilitat està relacionada amb un desenvolupament turístic incipient encara relativament poc estructurat, gestionat i/o planificat.

– Destinacions de caràcter urbà:
La major sostenibilitat té a veure amb una estructura econòmica més diversificada i unes dinàmiques pròpies que contraresten els impactes negatius.

Amb les noves dades del Sistema d’Indicadors de Turisme Sostenible, la Diputació de Barcelona segueix amb la millora de la recollida d’informació turística que elabora el LABturisme i que posa al servei de les destinacions, que poden així afinar en les seves decisions de gestió.

Vull veure l’informe general

Articles relacionats

Back to top button