superior

AAVV i TTOO

Les agències de viatges estan en guerra a Catalunya

Acave ha decidit plantar cara a la nova normativa turística catalana i ha activat tots els fronts inclosa una campanya al portal Change.org. L’objectiu és aturar la tramitació al Parlament català.

La recollida de signatures a Change.org és insòlita per a un sector poc acostumat a la reivindicació. Però la direcció de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades s’ha llançat a una guerra contra la Generalitat de Catalunya. Des de l’administració no entenen la postura d’Acave en considerar que la crítica de desregulació del sector no s’ha produït en aquesta modificació legislativa. Les condicions per comercialitzar viatges combinats segueix sent la mateixa.

Algunes fonts del sector, a les quals ha tingut accés Comunicatur, recorden que el proper any Acave celebrarà eleccions i és possible que l’actual equip directiu vulgui marcar perfil per aconseguir la seva renovació. Entenen que en aquests moments el president Martí Sarrate no acceptarà cap acord amb l’administració que no pugui vendre com una victòria davant els seus associats.

També expliquen que en un sector que cada vegada està més liberalitzat aquest tipus d’associacions gremials van perdent la seva raó de ser. El futur passarà per un altre tipus de vinculació empresarial més relacionada amb la millora del model de negoci, de la innovació i de la negociació amb proveïdors.

Els punts que esgrimeix Acave per mostrar-se tan bel•ligerant amb el projecte de llei són: l’eliminació de la denominació d’agent de viatges de la normativa, la facilitació de l’intrusisme i l’eliminació de les garanties exigibles a les empreses que comercialitzen paquets. La situació actual de la tramitació legal sembla que recuperaria la denominació d’agent de viatges, l’accés a la professió seria la mateixa que fins ara i es mantindrien les garanties d’aval i assegurança que han de subscriure aquells que organitzin i comercialitzin els viatges combinats.

Campanya d’ACAVE a Change.org

Articles relacionats

Back to top button