superior

AAVV i TTOO

La pressió de Brussel·les sobre Booking per la llei digital

La Comissió Europea vol que la plataforma Booking.com compleixi també amb la llei DMA (de mercats digitals) perquè el seu paper d’intermediari online entre els clients i les empreses és cabdal. Vigilaran expressament la plataforma per garantir que compleix amb les obligacions de la norma.

Brussel·les incorpora l’agencia de viatges online a la llista de “gatekeepers” o “guardians d’accés” que han de complir amb les regles de serveis digitals i d’aquesta manera aplicar-li els requisits antimonopoli que se’n deriven. La Comissió busca que els clients puguin tenir més oferta y que a la vegada les empreses d’allotjament també tinguin possibilitats de comercialitzar els seus serveis amb més opcions.

El comissari de mercat interior, Thierry Breton, ha donat un marge de 6 mesos per a que Booking compleixi plenament amb les obligacions que marca la llei europea. La sanció per no fer-ho és del 10% de la facturació global i pot arribar fins al 20% en cas de reincidència. La plataforma haurà de presentar un informe on expliqui com està complint cadascú dels preceptes de la llei.

L’executiu comunitari vol controlar el poder dels grans actors del mercat digital que amb les seves polítiques i concentracions tendeixen al monopoli. A la llista de plataformes d’especial vigilància que ha elaborat la Comissió, a més de Booking.com, hi ha Amazon, Apple, Meta o Mocrosoft, entre d’altres.

Articles relacionats

Back to top button