superior

Fires i CongressosMercats

Una World Travel Market per reactivar el turista britànic a Catalunya

L’últim mes els turistes britànics han gastat un 14% menys a Catalunya que l’any anterior. Malgrat que el descens de turistes ha estat poc important (-0,3%) la seva capacitat de despesa ha baixat de forma alarmant.

La fira turística per excel·lència, la World Travel Market de Londres, s’ha presentat com una oportunitat per recuperar aquest mercat emissor, clau per al sector català. Només en el mes de setembre la despesa mitjana per turista britànic va caure un -13,8% i la diària un -3%.

En el conjunt de l’any el comportament dels clients del Regne Unit a Catalunya no és molt millor. Acumulen un descens de la despesa mitjana per turista del -2,8%. No s’han explicat les causes d’aquesta caiguda de la rendibilitat d’aquest mercat però contrasta amb el comportament positiu que està tenint al conjunt de l’Estat. Els turistes del Regne Unit estan tenint una despesa mitjana per turista durant el 2017 que puja el +2,25% i la despesa diària +6,59%.

Aquest comportament de resultats tan diferent no té una explicació en els efectes del Brexit, ni en el canvi de moneda, ni en les dificultats d’algunes companyies aèries de les illes britàniques, ni en el canvi de model de la intermediació, ja que aquestes causes tindrien la mateixa incidència a Catalunya que a la resta d’Espanya.

El que és cert és que el turista del Regne Unit que arriba a Catalunya gasta molt menys que anys anteriors. En total estan arribant un 7,4% més però només suposen un augment dels ingressos del 4,4%.

Articles relacionats

Back to top button