Estudis-antics

Turisme rural: creixement sostingut

En els últims cinc anys, el turisme rural català ha registrat índex de creixement continuats, tant de l’oferta com de la demanda, segons les dades d’un recent informe de l’Observatori de Turisme de la Generalitat, que ha fet recompte de les places d’establiments hotelers, càmpings i turisme rural, excloent-hi només l’oferta d’apartaments turístics.

En acabar el 2009, a Catalunya hi havia gairebé 1.950 establiments de turisme rural, amb unes 15.200 places, les quals representen el 3,2% de l’oferta d’allotjament turístic del país.

La distribució de l’oferta es força desigual al territori, amb una major concentració en determinades comarques d’interior i muntanya. La marca Pirineus segueix en una còmoda primera posició, amb el 40% dels establiments i places, seguida per la Costa Brava, que ha pujat fins a un 20%. La Catalunya Central ocupa la tercera posició, amb més del 15% de l’oferta global.

Altres marques com Terres de Lleida, Costa del Garraf, Costa de Barcelona-Maresme, Catalunya Central i Costa Daurada han augmentat de forma significativa la seva oferta de places, amb índex de creixement entre el 60% i el 110%.

Pel que fa a la demanda, dels 207.000 viatgers i 679.000 pernoctacions de l’any 2004, s’ha passat a 329.000 viatgers i 1.017.000 pernoctacions l’any 2009. Les dades de 2008 –abans de la crisi- eren encara millors: 338.000 viatgers i 1.028.000 pernoctacions.

La distribució territorial de l’afluència de viatgers i pernoctacions va en consonància amb l’oferta existent. La marca Pirineus ha registrat el major volum de viatgers i pernoctacions, al voltant del 45,5% del total del país, és a dir, 5,5% per sobre del seu pes relatiu d’oferta de places al total de Catalunya. La marca Costa Brava també té un major volum d’afluència en proporció a la seva quota: va rebre més del 21% dels viatgers i 22% de les pernoctacions totals de Catalunya, tot superant el 20% que representa dins el total de l’oferta catalana.

L’excepció la trobem a la marca Catalunya central, que va acollir un 13% dels viatgers i pernoctacions totals, una xifra un pèl inferior al 15% que representa la seva oferta al conjunt del país.

La principal clientela dels establiments de turisme rural segueix sent la catalana (88% dels viatgers i 81% de les pernoctacions totals). El turisme procedent de la resta de l’estat i el mercat estranger es reparteixen la resta de la demanda amb xifres similars: 5% de viatgers i 7% de les pernoctacions totals en el primer cas, i 7% dels viatgers i 12% de les pernoctacions en el segon.

Al conjunt de l’estat, a data d’agost de 2009, hi havia poc més de 14.400 establiments de turisme rural, amb unes 132.600 places. Als darrers cinc anys, Catalunya va rebre el 12,2% dels viatgers i el 12,9% de les pernoctacions totals, només per darrera de Castella-Lleó (22,6% i 19%, respectivament). Cal destacar que el volum de demanda registrat a Catalunya va ser lleugerament superior a la quota d’oferta d’allotjament (11,2% dels establiments i 9,7% de les places totals).

Informe del turisme rural a Catalunya

Articles relacionats

Back to top button