superior

Estudis-antics

Només un 4% dels estrangers associa Barcelona amb Catalunya

Barcelona i Catalunya haurien de sumar sinergies i col•laborar per complementar-se i potenciar-se mútuament per posicionar-se en el món, segons un estudi d’ESADE.

Per a l’escola de negocis ESADE, sovint s’han vist les Marques de Barcelona i Catalunya com a rivals i s’ha discutit sobre quina de les dues hauria de prevaldre. El resultat, diu ESADE, “és una marca Catalunya poc coneguda en el món i amb poca relació amb el seu capital, i una marca Barcelona potent però amb algunes mancances a resoldre i moltes possibilitats a desenvolupar”.

Dos estudis realitzats pel centre de la Marca d’ESADE, Barcelona a ulls del món i Posicionament estratègic de la Marca Catalunya, proposen abandonar la seva clàssica contraposició i fins i tot confrontació amb la qual han conviscut des de fa anys i passar a l’enteniment. Han realitzat 2.741 enquestes a ciutadans de 9 països -França, Regne Unit, Alemanya, Estats Units, Mèxic, Brasil, Índia i Japó-, així com entrevistes a líders d’opinió i extracció d’internet de comentaris sobre la ciutat.

En termes generals, espontàniament els ciutadans estrangers lliguen Barcelona amb el turisme i a uns tòpics que encara es repeteixen de forma generalitzada. És una ciutat d’Espanya (26%), que destaca pel futbol (26%), per haver estat olímpica (14%) i per la seva oferta cultural (9%).

Catalunya, en canvi, no té encara avui amb aquesta rellevància a nivell internacional, ni amb una marca tan definida, però si té grans potencialitats que permetrien adquirir una imatge forta. Això ajudaria Barcelona a explotar millor les seves potencialitats i diversificar-les, mentre Catalunya com a marca internacional necessitarà ineludiblement anar de la mà de Barcelona.

Només un 4% de ciutadans del món associen Barcelona amb Catalunya. Barcelona es connecta espontàniament a ciutat d’Espanya en percentatges molt alts que es converteixen en gairebé nuls en la seva relació amb Catalunya. En tots els països enquestats es relaciona Barcelona amb Catalunya però els nivells d’associació espontània són discrets a Europa (5,7%) i Amèrica Llatina (5,3%) i molt baixos a Àsia (3,3%) o Estats Units (0,3%). Fins i tot si han visitat la ciutat els percentatges no superen el 8%.

ESADE proposa potenciar la marca Catalunya donant-li una imatge de territori de valors i actius marcats per la força, la vitalitat, la creativitat, la innovació i la qualitat. Subratlla com a punts forts la seva qualitat de vida, la seva història, la seva cultura i les seves infraestructures. D’aquesta manera, sumar aquesta terra de talent amb la seva capital de la innovació podria ser la clau per al creixement i el posicionament de les dues marques en un món cada vegada més competitiu i globalitzat. En aquest sentit, val la pena tornar a llegit l’article del porfessor Salvador Anton per a COMUNICATUR La identitat competitiva de Catalunya com a destinació turística a nivell global

Barcelona i Catalunya, fortament lligades al turisme

El turisme és un dels sectors més importants per a l’economia de Catalunya i Barcelona i això ho fa un punt clau en la seva imatge de marca. L’estudi emfatitza el potencial de Catalunya com a marca turística lligada a la cultura i a la qualitat.

Per a Barcelona, el turisme és la seva principal carta de marca. Es tracta d’un turisme basat en la seva oferta cultural, el seu clima, l’oci i, també pel futbol. La imatge de Barcelona turística és més homogènia en totes les regions, forma part de la seva identitat i el seu posicionament en el món.

El nivell d’associació de la ciutat als seus museus (12,8%) supera al de la platja (12,3%) i al del futbol (10%). La Sagrada Família destaca com icona turística de la ciutat, menys en els Estats Units on el nivell d’associació a aquesta imatge es redueix a la tercera part (2,6%) del percentatge global (9%). Els periodistes influents en aquests països la destaquen com ciutat turística d’Espanya, i remarquen la seva oferta cultural i arquitectònica i la Sagrada Família, però també, la inseguretat ciutadana.

L’estudi també subratlla que Barcelona és una ciutat atractiva i adequada per al turisme de negocis, esdeveniments, fires i seminaris empresarials. La capital catalana està en la línia de les grans ciutats europees, superant lleugerament Madrid però tampoc destacant especialment sobre la resta.

Articles relacionats

Back to top button