superior

Estudis-antics

La despesa del turista de negocis és 4 vegades menor a Catalunya que a Madrid

La despesa diària d’un delegat a un congrés o convenció a Catalunya és de 123 euros en front dels 500 euros de Madrid. Aquesta diferència la posen de manifest els diferents estudis realitzats per organismes i consultores especialitzades presentats recentment.

Segons el “Primer informe sobre l’activitat del turisme de reunions a Catalunya” encarregat per l’Agència Catalana de Turisme a BCF Consultors, la despesa diària d’un congressista es situa en 123 euros. Per la seva banda, els Organitzadors Professionals de Congressos (OPC) van calcular una despesa significativament superior a Madrid, concretament de 540 euros.

Tot i que el volum de l’activitat és relativament similar, 5.249 reunions i 959 mill delegats a Catalunya per 5.470 reunions i 964 mil delegats a Madrid, la despesa és ostensiblement diferent. La dada facilitada per l’Agència Catalana de Turisme també és significativament inferior als 400 euros de despesa mitjana diària que calcula la Federació d’OPC d’Espanya per al conjunt de l’Estat, segons una informació recollida per Hosteltur.

Es tracta d’una despesa exigua per a Catalunya. Segons l’estudi elaborat per BCF Consultors, dels 123 euros de despesa diària que deixa cada delegat el 43% és en concepte d’allotjament (53 euros), el 32% en quota d’inscripció al congrés (39 euros), un 14% en alimentació (17 euros) i un 2% per a cada un dels conceptes: compres (2,5 euros), oci (2,5 euros) i transport intern (2,5 euros), a banda d’un 5% (6 euros) per altres aspectes. Dades de difícil encaix amb el concepte que es té d’aquest segment.

Segons el mateix estudi, el turisme de reunions representa el 20% del total d’Espanya i va generar un impacte econòmic sobre Catalunya de més de 1.350 milions d’euros. Les reunions dels sectors mèdic, econòmic-comercial i científic-tecnològic són les més nombroses.

Consulta el “Primer informe sobre l’activitat del turisme de reunions a Catalunya”

Articles relacionats

Back to top button