superior

Empreses

A pel turisme de compres

La estacionalitat turística d’Espanya es pot combatre potenciant el turisme de compres. Per a això urgeix impulsar una marca que la distingeixi als mercats internacionals ja que els turistes que ens visiten no identifiquen la destinació amb el segment de compres.

Si es compara amb altres destinacions, la despesa en compres que realitzen els turistes estrangers no és proporcional amb el nombre global de turistes que rep Espanya. Altres països com França o Itàlia si que compten amb una alta valoració com a destinació de shopping. Aquí les compres de productes de luxe no destaquen així que existeix un potencial de creixement.

El turista de compres genera més ingressos mitjans que la resta de visitants i és per tant més rendible i sostenible. El turista de shopping és un extracomunitari de Xina, Rússia, el Marroc, EUA i Argentina, que gasta entre quatre i deu vegades més que el comunitari.

Un informe d’EY, presentat al congrés mundial de compres celebrat a Madrid, destaca que el turisme de compres a Espanya només capta entre el 2,5% i el 3,5% del mercat europeu de les compres ‘tax free’ que efectuen els visitants extracomunitaris. Dels 50.000 milions d’euros en compres que realitzen aquests turistes estrangers a tota Europa, únicament 1.600 milions corresponen a vendes a Espanya. Madrid i Barcelona, que sempre ocupen les primeres posicions en els rànquings turístics, estan situades a la posició 15 i 16, respectivament, a nivell de despesa extracomunitària.

Articles relacionats

Back to top button