superior

Estudis

Espectacular augment del nombre de viatgers a l’Entorn de Barcelona

El Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona ha presentat l’informe final del balanç de l’activitat turística de l’estiu 2021 a l’Entorn de Barcelona. Tal i com s’esperava, l’augment de visitants ha estat de prop d’un 70%. La dada general és prou bona i ratifica les previsions d’una progressiva recuperació del turisme, especialment si es compara amb la de l’estiu de l’any passat. Tot i així encara no s’ha arribat a les dades pre-pandèmia de l’estiu del 2019.

A nivell general destaca l’impuls del turisme de proximitat: el 66% dels visitants provenen del mercat domèstic (Espanya) i el 34% del mercat estranger. També és important la recuperació de les pernoctacions en establiments hotelers (+104,2%). Per la seva banda, els càmpings han tingut un comportament similar durant els tres anys. En canvi el turisme rural sí que ha arribat a les xifres d’abans de la pandèmia.

A continuació us oferim les dades més importants dels allotjaments de l’informe del Laboratori de Turisme, tot recordant que les dades de l’Entorn de Barcelona no inclouen la ciutat de Barcelona ni la comarca del Barcelonès.

 • Nombre total de viatgers al juliol: 366.722 (+ 79%). A l’agost: 408.566 (+60,8%).
  Variació 2021/2019: juliol -37,5%. A l’agost -33%.• Estada mitjana del viatger: 3,4 nits. Xifra idèntica a la del 2020, però inferior a les 4,1 nits de 2019.
 • Establiments hotelers
  – Recuperació d’un 56,7% de les places respecte el 2020, però encara hi ha 18.391 places menys que les que reflectien les dades del 2019.
  – Nombre de viatgers: 537.675 (+104,2% respecte a l’any passat). Variació 21/19: -41,3%.
  – Nombre de pernoctacions: 1.529.050 (+131% respecte a l’any passat). Variació 21/19: -54,8%.
 • Càmpings
  – Nombre de viatgers: 203.004 (+23,8% respecte a l’any passat). Variació 21/19: -17,2%.
  – Nombre de pernoctacions: 975.054 (+29,4% respecte a l’any passat). Variació 21/19: -27,7%.
 • Turisme Rural
  – Nombre de viatgers: 34.529 (+9,4% respecte a l’any passat). Variació 21/19: -0,9%.
  – Nombre de pernoctacions: 132.282 (+6% respecte a l’any passat). Variació 21/19: -3,7%.
 • Comarques – hotels
  – Totes les comarques han augmentat l’arribada de viatgers als establiments hotelers, però la majoria encara no arriben a les dades del 2019.
  – Maresme (+196,8%) i Moianès (+99,2%) son les úniques que milloren les dades del 2019.
 • Comarques – càmpings
  – Creixement mitjà del 64% dels turistes allotjats en càmpings.
  – Maresme (+67,4%), Garraf (+60,7%) i Osona (+72,6%) superen el nombre de turistes que van tenir el 2019.
 • Comarques – turisme rural
  – Resultats dispars segons la comarca analitzada.
  – Recuperen turistes respecte a l’any 2020: Anoia (+20%), Berguedà (+34,5%), Maresme +32,4%) i Vallès Oriental (+14,6%).
  – Quatre comarques han obtingut millors dades respecte a l’any anterior, tant en el 2020 com en el 2021: Alt Penedès (+13,6% i +1,1% respectivament), Garraf (+14,7% i +60,2%), Moianès (+9,1% i +7,7%) i Osona (+5,4% i +4,3%).
  – El Bages te un comportament atípic. Va incrementar el nombre de turistes al 2020 (+4,1%), però aquest any ha perdut viatgers (-10%).

L’informe del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona és força extens, per la qual cosa us recomanem que el llegiu atentament seguint aquest enllaç.  A més de totes les dades que us hem comentat molt més desenvolupades, també hi trobareu:

• Comparativa de l’Entorn de Barcelona respecte del total de Catalunya i de la resta de l’Estat.

 • Activitat turística de l’Entorn de Barcelona segons diferents punts del litoral i de l’interior.
 • Procedència dels turistes per països (França segueix liderant amb gairebé un 40% de totes les pernoctacions) i per comunitats autònomes (lidera la Comunitat de Madrid amb un 20,9%).
 • Tendències de cerques turístiques en línia.
 • Perfil del turista
 • Anàlisi de preus.
 • Mercat laboral turístic.

Tots els resultats indiquen que les empreses turístiques aposten per reinventar-se, incorporant models de negoci que aposten decididament per la sostenibilitat i el respecte per l’entorn, tal com recull el distintiu “Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona Biosphere” que impulsa la Diputació de Barcelona. En paraules de la diputada de Turisme, Abigail Garrido, «les empreses aposten per reinventar-se en el context de la pandèmia incorporant models de negoci sostenibles i respectuosos amb l’entorn».
Precisament aquesta setmana te lloc a Barcelona la cimera mundial Future of Tourism World Summit, que aborda el turisme sostenible, intel·ligent i innovador i trobar solucions als reptes post Covid.

Articles relacionats

Back to top button