superior

EstudisMercats

Espanya arriba als 10 milions de turistes estrangers el primer trimestre de 2014

Espanya ha rebut 10,1 milions de turistes estrangers durant els tres primers mesos de l’any 2014, el que suposa un increment del 7,2% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquest augment encara és més destacable si es té en compte que l’any passat la Setmana Santa es va celebrar el mes de març, el que va afavorir els resultats del primer trimestre, mentre que enguany la Pasqua s’ha retardat fins a l’abril.

Segons dades del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, els britànics són els estrangers que més visiten terres espanyoles durant els primers mesos de l’any, amb un pes del 19,2% sobre el total, seguits per alemanys i francesos, amb el 16,2% i 11,5%, respectivament. Aquests últims han experimentat un creixement de dos dígits respecte el primer trimestre de 2013, el que apunta a una recuperació del mercat gal, que havia caigut per la crisi econòmica.

La despesa dels turistes internacionals a Espanya durant el primer trimestre va ser de 10.066 milions d’euros, un 8,1% superior al de l’any anterior, i s’espera que el segon trimestre arribi als 15 mil milions. Alemanya, els Països Nòrdics i el Regne Unit han estat els mercats que més hi han contribuït, segons l’enquesta EGATUR.

Les Illes Canàries lideren el ranking de comunitats autònomes que més visitants estrangers han rebut durant aquests tres mesos, amb més de 3 milions i un increment del 10,6% respecte al primer trimestre de l’any anterior. La segona posició ha estat per a Catalunya, amb 2,5 milions de visites i un augment del 9,8%, mentre que la tercera plaça l’ocupa Andalusia, amb més d’un milió de turistes i un lleuger augment del 3,9%. El major increment l’ha registrat la Comunitat Valenciana, que ocupa la quarta posició, amb un auge del 12,2% i prop d’un milió de visitants.

L’augment del número de visites ha repercutit de forma positiva en el mercat laboral amb la creació de més de 34 mil llocs de feina. Així, una de cada tres noves afiliacions a la Seguretat Social espanyola durant el primer trimestre provenia del sector turístic, segons dades de l’Aliança per a l’Excel•lència Turística, Exceltur.

Si el turisme estranger manté aquest interès per Espanya durant la resta de l’any, es podria arribar a superar els més 60 milions de turistes internacionals que es van arribar al llarg de 2013, amb el qual es marcaria un nou rècord històric.

Articles relacionats

Back to top button