superior

Hotels

Els hotels a Europa van tancar 2011 en positiu

L’activitat hotelera a tota la Unió Europea tanca 2011 amb indicadors positius, amb un promig de 5,6% de creixement en el RevPAR (ingressos per habitació disponible), encara que la dinàmica positiva es va desaccelerar en l’últim trimestre. La taxa d’ocupació mitjana europea ha estat superior al 66%.

Segons l’informe de l’European Cities Marketing, associació de ciutats turístiques i convention bureaux, els 27 països de la Unió Europea, sense distinció, més Suïssa, han obtingut resultats positius. Cap país va tancar l’any amb un descens de l’indicador de referència RevPAR. Els països europeus amb major activitat hotelera -Regne Unit, França, Alemanya o el Benelux- han crescut entre el 4% i 6%. L’ocupació hotelera (66%) ha estat 2 punts superior al 2010, any que ja va suposar una forta recuperació després de la crisi de 2009.

Les ciutats de negocis -Amsterdam, Berlín, Hamburg, Londres, Munic, Paris i Zuric- han superat durant tot l’any el 75% de taxa d’ocupació (habitacions venudes sobre habitacions disponibles). Londres ha batut tots els rècords amb una taxa d’ocupació del 85% arribant gairebé a la saturació. En la part inferior del rànquing es troben les ciutats espanyoles com Saragossa o Sevilla) i les italianes, especialment Bolonya, que han tingut la dificultat dels mercats nacionals.

La forta demanda hotelera ha permès incrementar de manera significativa el preu de la tarifa diària a nivell europeu, al voltant del 4%. Només unes poques ciutats alemanyes (Berlín, Leipzig, Munic, Nuremberg), les ciutats italianes (Florència, Torí) i les espanyoles (Bilbao, Madrid, Saragossa) van estar per sota d’aquest increment.

Per detallar l’evolució de l’hoteleria espanyola, si ens fixem en l’estudi de HotStats de TRI Consulting l’activitat ha mostrat un bon comportament en termes d’ocupació i preu mig. Aquest fet, sumat al control exhaustiu del cost de personal, hauria permès uns increments en benefici i per tant de rendibilitat a Sevilla i Palma de Mallorca.

Segons aquest mateix estudi, Barcelona segueix liderant l’ocupació acumulada amb un 75,5% per als hotels de 4 estrelles, i Madrid lidera el preu mig amb 176,71 euros per als hotels de cinc estrelles de la capital. Els costos de personal se segueixen mantenint entre el 33,5% per a Barcelona i el 42,8% per a Palma de Mallorca.

Malgrat aquest balanç anual positiu, s’obre un interrogant pel comportament que tindrà el present any ja que a final de 2011 es va detectar una caiguda del negoci hoteler. La degradació de les economies nacionals, la preocupació per l’impacte del deute i les mesures d’austeritat dels països pot tenir un efecte en la caiguda del negoci i l’activitat hotelera.

Back to top button