superior

DestinacionsEstudis

La Diputació de Barcelona presenta l’Estratègia de Màrqueting de la Destinació Barcelona

El document elaborat conjuntament amb l’Ajuntament, la Cambra de Comerç i la pròpia Diputació, es va iniciar el 2018, però va quedar aturat per la pandèmia

L’enfocament cap a l’economia del visitant, implicació de nous sectors i involucrar a la ciutadania en la promoció turística són els eixos principals d’un document que estableix vuit atributs identificats com a necessaris per a la promoció, 15 reptes i diverses propostes estratègiques.

En el marc de la convenció de Turespaña, s’ha presentat l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona (EMTDB). L’objectiu final és millorar la qualitat de vida dels residents, el posicionament de la ciutat i la competitivitat de les empreses del sector. Per això el EMTDB pretén ser una eina que faci un ús eficient dels recursos turístics i ajudar a seleccionar el tipus de visitant sobre el qual enfocar l’actuació de la promoció.

A més a més incorpora les variables sorgides de la pandèmia, com la valorització dels actius relacionats amb la natura i les activitats a l’aire lliure.

La nova Estratègia proposa accelerar el procés d’un sistema d’intel·ligència integrat que permeti treballar amb dades en temps real

Amb la voluntat d’enfortir i estrènyer la relació entre Barcelona i el territori, s’aposta per deixar de parlar de “sector turístic” i fer-ho més d’“economia del visitant”, ja que així s’amplia la perspectiva turística tradicional i es reconeixen altres sectors d’activitat prou importants però fins ara allunyats del turisme. Per fer-ho possible s’hauran de crear xarxes i complicitats entre entitats i organitzacions que són molt diferents i no provenen tradicionalment del sector turístic. La clau consisteix en analitzar el producte turístic que forma l’actual oferta i a partir d’aquesta realitat, treballar per construir l’oferta desitjada per a cada un dels segments d’interès detectats. I naturalment tot això s’ha de fer en funció dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, els famosos ODS, ja prou coneguts.

La columna vertebral de l’Estratègia descansa sobre els vuit atributs identificats, que són: cultura, identitat, benestar, ciutadania, intel·ligència, emprenedoria, globalitat i capitalitat

Al mateix temps, entre els 15 reptes on pivotaran les accions estratègiques hi trobem reforçar l’economia del visitant i consolidar Turisme de Barcelona coma punt de trobada i líder del sector; transmetre la imatge de la Destinació Barcelona com a segura; potenciar la hipersegmentació de l’oferta per atributs; accelerar la funció d’intel·ligència de la destinació; potenciar el posicionament turístic de la destinació com a Sustainable Greater Barcelona; potenciar les aliances i els partenariats, protegir el micro-teixit bàsic de l’oferta turística o potenciar l’aportació de recursos per part del sector privat.

Es proposa deixar de parlar de “sector turístic” per ampliar la perspectiva turística a altres sectors i parlar així “d’economia del visitant”

Accions que caldrà desplegar

En la presentació es van posar algunes accions com a exemples del treball a fer:

  • Pla de Marketing Anual. Involucrar i fer partícips als ciutadans de la promoció de la Destinació Barcelona. Després de mostrar quin és l’impacte, en tot els seu espectre, de l’activitat del turisme a la destinació amb l’objectiu de facilitar el diàleg i la presa de decisions al respecte.
  • Un sistema d’Intel·ligència Integrat, amb dades en temps real. Crear una única plataforma d’intel·ligència turística, que aglutini el conjunt d’informació, de tots els espais i actius de la destinació. Establir la funció de l’Observatori de Turisme de Barcelona: ciutat i regió per convertir-se en el canal de referència per a la comunicació de dades en temps real, útils per a la presa de decisions més immediata.
  • Impulsar la digitalització de les empreses i entitats del sector. S’apunta cap a nous sistemes de comercialització i promoció que passen per la digitalització.
  • Fomentar la sostenibilitat de les empreses i entitats del sector amb la creació d’un Manual de Producte Sostenible. Cercar patrocinadors, locals o forans, però arrelats o vinculats al territori, per afavorir la visió local de l’activitat i en relació a actius d’interès pel visitant i de valor per a la ciutadania. Un dels àmbits principals de patrocini o mecenatge que apunta el document gira al voltant dels esdeveniments culturals i festius, per tal que des de la destinació s’estructurin i tinguin una clara vocació d’atracció de visitants.
  • Involucrar els ciutadans. A partir del concepte “Històries de les Barcelones” s’apunta la idea de bastir tot un projecte d’amfitrions. Un Programa d’amfitrions com ambaixadors de la destinació amb un programa específic als comerços emblemàtics, amb la seva implicació com a punts de referència sobre els valors de la destinació.

En definitiva es tracta d’una Estratègia molt ambiciosa, que pretén fer un gir en el camí recorregut fins a aquest moment i involucrant a tot el territori. De fet, és el primer cop que hi ha una estratègia compartida per tota la província de Barcelona, ja que a través de la Diputació de Barcelona l’afectació és total, des de la ciutat de Barcelona, on la Cambra de Comerç (sector privat) ha participat per primer cop en l’elaboració d’una estratègia de màrqueting turístic, fins a l’àrea metropolitana per arribar a totes les comarques de la Destinació Barcelona.

Articles relacionats

Back to top button