superior

EmpresesEstudisFires i Congressos

Els viatges de negoci del futur

La pandèmia de la Covid-19 ha afectat de forma dramàtica els viatges de negocis, les convencions i les fires. Les relacions presencials en el món de l’empresa han caigut en picat. El virus ha exigit limitar al màxim la mobilitat i ha estat l’estocada al turisme MICE. El balanç és una caiguda del 70% dels viatges corporatius a Espanya respecte a l’any anterior.

Per reactivar els viatges de negocis en el futur les empreses i els seus empleats primer de tot hauran de recuperar la confiança. Per a això cal implantar protocols de seguretat i dotar d’informació clara sobre els riscos reals i les mesures que s’han de prendre per minimitzar al màxim aquests riscos. Segons una enquesta de GEBTA, un 70% dels viatgers MICE tornaria a viatjar si les destinacions són segurs. Les grans empreses, que realitzen els viatges de major radi, són les més reticents a activar els viatges de negocis, mentre que les petites, que tenen un client més domèstic i tenen una necessitat més imperiosa en fer negoci, estan encapçalant la reactivació del viatge corporatiu.

El segment MICE necessitarà diversos anys per recuperar els nivells de negoci en els que estava abans de la pandèmia. Els viatges corporatius en el futur seran diferents: més curts, més propers i amb un retorn de el cost-benefici més contrastat. És l’herència de la pandèmia que quedarà: una política d’estalvi i productivitat.

Amb aquest panorama les empreses del sector MICE han d’adaptar la seva oferta a la realitat del futur: connexions aèries d’anada i tornada; certàmens de petit format amb reducció d’aforament, però amb una gran capacitat de tancar negoci; flexibilitat en canvis de dates del transport; esdeveniments i espais amb protocols de seguretat clars i solvents; entre d’altres.

Articles relacionats

Back to top button