superior

Estudis-antics

Els turistes estrangers gasten a Catalunya un 17,6% més

Els turistes estrangers han gastat a Catalunya 1.820,5 milions d’euros durant el primer trimestre de l’any, fet que suposa un creixement del 17,6% respecte al mateix període del 2011.

Segons dades de la Conselleria d’Empresa i Ocupació, Catalunya és la segona destinació estatal en despesa turística el primer trimestre de l’any, amb un 20,2% sobre el total d’Espanya, per darrere de les Canàries. En concret, els turistes estrangers han gastat 130 euros diaris de mitjana, un 20,4% més que el primer trimestre del 2011, i la despesa mitjana per turista durant tota la seva estada se situa en 846 euros, un 6,8% més.

Entre els principals mercats emissors destaquen els creixements registrats pel turisme alemany i britànic, del 20,1% i el 17,8%, respectivament, tot i que França és el país que aporta uns ingressos més alts, de 288 milions d’euros, un 15,8% del total.

El transport i l’allotjament han concentrat conjuntament més de la meitat (el 55,7%) de la despesa total aquest període, amb 630 milions d’euros i 383 milions, respectivament, i el creixement en transport, del 28%, explica l’augment de la despesa del trimestre, mentre que només la despesa en alimentació ha disminuït, en un 8,5%./Ag EP

Articles relacionats

Back to top button